Vad är en redovisningskonsult?

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult tillhandahåller redovisningstjänster

En redovisningskonsult är en person som tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster till företag. Tjänsterna kan innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Uppgifterna omfattar vanligtvis att hjälpa företagen med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning.

 

Vem kan bli redovisningskonsult?

I stort sett kan vem som helst arbeta som redovisningskonsult. Det finns dock två branschorganisationer som utför auktorisation av redovisningskonsulter. Dels är det SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) och dels är det FAR (branschrganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) som utför auktorisation och har tagit fram kriterier för vad som krävs för att någon ska få kalla sig redovisningskonsult.

De mest grundläggande kriterierna för att få bli auktoriserad är att ha en högskoleutbildning på 180 högskolepoäng (hp), där minst 60 hp ska utgöras av företagsekonomi, 15 hp skatt, 15 hp juridik och 60 hp relevanta ämnen, samt ha minst tre års praktisk erfarenhet.

Det finns andra sätt att gå tillväga, exempelvis om högskoleutbildningen inte är lika lång eller om personen som ansöker om auktorisation har läst en yrkesutbildning. Då krävs istället minst fem års praktisk erfarenhet. För en mer detaljerad beskrivning om auktorisationskraven hänvisar vi till SRF:s hemsida.

 

Vilket ansvar har en redovisningskonsult?

Huvudansvaret för ett företags redovisning ligger alltid hos företaget självt. En del av ansvaret ligger dock även hos redovisningskonsulten som måste beakta gällande lagstiftning.

Redovisningskonsulten ska även följa god redovisningssed. Det innebär att redovisningen ska föras på ett sätt som följer praxis, lagar och regler som finns och i enlighet med de normer som FAR och SRF tillsammans har tagit fram. Detta normsystem kallas för REKO och är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för utförande av redovisningstjänster.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå