Våra villkor

Anmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Betalningsvillkor

Betalning ska vara Executive People tillhanda innan kursstart.

30% anmälningsavgift faktureras vid din anmälan. Resterande belopp faktureras ca 45 dagar innan utbildningens start. Bokas utbildningen mindre än två månader före start, faktureras hela beloppet på en gång. Certifierad VD kan man dela upp betalningen i två delar varav del två faktureras 60 dagar innan utbildningens andra del.

Alla fakturor skickas ut via vår betalningspartner Fortnox Finans.
Alla kostnader anges exklusive 25 procent moms.
Fakturaavgift på 0 kronor.

Bokningsbekräftelse

Bokningsbekräftelse skickas automatiskt vid anmälan med uppgifter om datum, tid och plats.

Kallelse till utbildningen

En kallelse skickas ut automatiskt 14 dagar före utbildningens start. Skulle dessa uppgifter inte komma, var vänlig kontakta oss.

Av- och ombokning

Utbildning kan avbokas av anmäld deltagare utan att avgift tas ut om det sker senast 60 dagar innan planerad utbildningsstart. Vid avbokning senare än 60 dagar innan planerad utbildningsstart debiteras 50% av avgiften. Inom 30 dagar före utbildningsstart debiteras 100%.
Executive People förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra datum på utbildning vid för lågt deltagarantal. Vid inställd utbildning återbetalas full avgift omgående.

Utbildningsmaterial

Vid alla utbildningar ingår utbildningsmaterial. Allt utbildningsmaterial samt eventuella böcker delas ut av utbildaren. Executive People förbehåller sig rätten att ändra i utbildningens innehåll efter att utbildning bokats. Allt för att erbjuda aktuella utbildningar.

Executive People förbehåller sig rätten att ändra innehållet i utbildningen. Detta för att kunna hålla en hög och aktuell standard på utbildningarna.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå