Anmälan
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.  

Betalningsvillkor
Betalning ska vara Executive People tillhanda innan kursstart. Alla fakturor är 10 dagar netto och skickas ut via vår betalningspartner Fortnox Finans.
Alla kostnader anges exklusive 25 procent moms.

Anmälningsavgift om 30 procent av utbildningsavgiften faktureras vid anmälningstillfället.
Resterande 70 procent av utbildningsavgiften faktureras ca 1 månad innan utbildningsstart.
Sker anmälan senare än 45 dagar innan utbildningsstart, faktureras hela beloppet.

Fakturaavgift på 0 kronor.

Fakturan kan delas upp på två betalningar. Då tillkommer 750 kr i uppläggningsavgift, som erläggs vid första fakturan och faktura nummer två är 45 dagar netto.

Bokningsbekräftelse
Bokningsbekräftelse skickas automatiskt vid anmälan med uppgifter om datum, tid och plats.

Kallelse till utbildningen
Cirka en vecka innan kursstart skickas ett separat mejl ut till alla anmälda deltagare med praktisk information om utbildningen. Skulle dessa uppgifter inte komma, var vänlig kontakta oss. Ett mail kan ju försvinna. Dagarna innan utbildningsstart skickas ett sms med en påminnelse om utbildningen, så det är därför viktigt att du anger rätt mobilnummer.

Av- och ombokning
Utbildning kan avbokas av anmäld deltagare utan att avgift tas ut om det sker senast 60 dagar innan planerad utbildningsstart. Vid avbokning senare än 60 dagar innan planerad utbildningsstart debiteras 50% av avgiften. Inom 30 dagar före utbildningsstart debiteras 100%.
Executive People förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra datum på utbildning vid för lågt deltagarantal. Vid inställd utbildning återbetalas full avgift omgående.

Boende
Executive People har tecknat avtal med Elite Hotels, då våra utbildningar hålls på Elite Hotels erbjuds våra utbildningsdeltagare 10 procent rabatt på boende i samband med utbildning om bokning sker på avtalad konferensanläggning. Behövs boende, bokas detta av deltagaren själv hos respektive konferensanläggning. Deltagaren anger vid bokning att han/hon ska gå en utbildning hos Executive People för att erhålla rabatten. Betalning av rum görs av deltagaren själv, ingen fakturering av boende sker genom Executive People. Vid utbildning i utlandet ingår boende i dubbelrum för 2 personer. Önskas rum för eget bruk, tillkommer detta.

Utbildningsmaterial
Vid alla utbildningar ingår utbildningsmaterial. Allt utbildningsmaterial delas ut på plats av utbildaren tillsammans med böckerna som eventuellt ingår i utbildningen

Reklamation
Reklamation av utbildning skall ske på vår hemsida och i formuläret Kursåterkoppling

0

Start typing and press Enter to search