VD-
utbildningar

Höstens Certifierade
VD-utbildning startar
10 september.
Anmälan har öppnat!

Certifierade VD:ar i maj 2024🚀 Nu är de klara efter 20 intensiva dagar (fördelat på ett eller fler år)! Grattis till våra nyblivna Certifierade VD:ar. Med ert engagemang och hårda arbete kommer ni att lyckas bra i era VD-roller och era företag kommer att växa. Bravo!

📈 Känner du att det är dags att utveckla din förmåga att leda och driva ditt företag framåt? Anmäl dig till nästa omgång av Certifierad VD-utbildning som startar den 10 september. Ta steget, det kan vara just det din karriär behöver just nu.

Läs mer om Certifierad VD-utbildning

Nöjd deltagare på Certifierad VD-utbildning

Executive Peoples 20 dagars certifierad VD-utbildning har gett mig en större förståelse för de olika delarna som innefattas i en VD’s uppgifter och ansvar.

Jag har också via olika övningar, verktyg samt relevant och aktuell information kunnat komplettera mina tidigare erfarenheter med nya kunskaper och insikter.
Tillsammans ger det mig en verktygslåda som tillför en större säkerhet och möjlighet att verka professionellt och framtidsorienterat i min roll som VD.

Tony Hadarson, VD, Hässleholms Fibernät AB

Läs mer om Certifierad VD-utbildning

Trött på mail som fastnar?

Lämna ditt telefonnummer, vi diskuterar allt direkt!

Vi är ett certifierat utbildningsföretag

Executive People är ett av LRQA Certified registrerat och certifierat utbildningsföretag. Vi vill se till att vi har våra processer dokumenterade, så att kvaliteten på våra utbildningar blir den bästa. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. Det är det viktigaste – att ge kunden det den vill ha! Det underlättar om du har ordning och reda på processerna.

Mitt ansvar som VD

Som VD är det viktigt att ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan, och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket större ansvar för det som görs i bolagets namn än vad ägarna har, vars ansvar i princip är begränsat till den ekonomiska insatsen i bolaget. En verkställande direktör, på svenska vanligen förkortat VD, är den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. VD:n tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

Läs mer om VD:s ansvar

VD-utbildning ger ditt företag förutsättningarna för att öka i vinst

– Vår typkund är väldigt kunnig inom den verksamhet som företaget bedriver, men behöver verktygen för hur man agerar som VD. Många saknar den formella kunskapen om vad det faktiskt innebär att vara VD. I rollen ska du även utveckla företaget och agera på de mål som styrelsen sätter på dig. För det behöver du ha en del andra kunskaper, bland annat behöver du kunna sätta dig in i ekonomin. Tittar man på vår längsta utbildning gäller flera av dagarna det ekonomiska. Vi guidar dig även genom det juridiska, arbetsmiljö och arbetssätt, marknadsföringsstrategier, ledarskap, affärs- och projektplanering och hur ni lyckas med era mål. Med en certifierad VD-utbildning från oss i ryggen ska du enkelt kunna använda de verktyg du fått för att just ditt företag ska växa. Det är vår målbild, att utbilda VD:s till den nivå att deras företag blir så framgångsrika som de kan bli, säger Gustaf Paulson.

Läs mer om oss på realtid.se
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå