Nyfiken på VD-rollen?

På vår 2-dagars Grundläggande VD-utbildning går vi igenom aktiebolagslagen och de olika bolagsorganen. Vi ställer oss frågor som Vad är VD:s viktigaste uppdrag? Hur ser arbetet ut mellan styrelse och VD? Hur ser ekonomin ut i bolaget? Mål och visioner? Utbildningen går snabbt igenom många olika områden som är viktiga. Du kommer att få större förståelse för VD-rollen. Nästa tillfälle är 16–17 april i Stockholm. Kan du inte närvara på plats går det bra att delta via Zoom.

Nöjd deltagare på Certifierad VD-utbildning

Executive Peoples 20 dagars certifierad VD-utbildning har gett mig en större förståelse för de olika delarna som innefattas i en VD’s uppgifter och ansvar.

Jag har också via olika övningar, verktyg samt relevant och aktuell information kunnat komplettera mina tidigare erfarenheter med nya kunskaper och insikter.
Tillsammans ger det mig en verktygslåda som tillför en större säkerhet och möjlighet att verka professionellt och framtidsorienterat i min roll som VD.

Tony Hadarson, VD, Hässleholms Fibernät AB

Läs mer om Certifierad VD-utbildning

Grundläggande styrelseutbildning

Utbildningen har gett mig bra grundkunskaper och förståelse för hur en styrelse fungerar med dess ansvar och regler. Mycket bra och kunnig föreläsare med lång erfarenhet samt intressanta diskussioner med de andra deltagarna.

Kursen rekommenderas starkt!

Marie Barrefors, FVB Sverige AB

Läs mer och boka

För andra året i rad ställde vi ut på VD-dagen, som åter igen arrangerades av Vd-tidningen. Många bra föreläsare, mycket god mat och trevliga samtal med besökare. Har ni missat det här? Sikta på nästa år! Tack för ett fint arrangemang😊

16–17 april 2024

Grundläggande VD-utbildning

Utbildare Benny är en man med både stort hjärta och imponerande erfarenhetsbank att ösa ur (vilket han gör med besked). Han och de övriga deltagarnas engagemang gjorde utbildningen minnesvärd och bra. Den passade mig bra och jag har rekommenderat min VD-kollega att gå kursen i Stockholm senare.
Erik Bergström, VD OMT Tech AB

Kursens upplägg och pedagogik var kvalitativ, relevant och jag upplevde att teorin styrde mot det ändamål som jag behövde kunskap inom. Föreläsarna är väldigt kunniga och de lyckades med att konkretisera samt svara på flera av de frågeställningarna jag hade innan kursen. Rekommenderar kursen starkt.

Andrés Heredia-Toledo, vice VD, CSK Projekt AB

Nybliven VD hösten 2020. Kände att jag behövde lite kött på benen i VD rollen 😀 . Bra upplägg på kursen och mycket bra föreläsare. Rekommenderar den starkt.
Michael Brandtman, VD Lennart Örnmarks Måleri Firma I Malmö AB

Gör som Martin, gå en Grundläggande VD-utbildning

Jag skulle vilja ge goda rekommendation till VD-utbildningen jag nyligen genomgick. Det var en bra & berikande erfarenhet och jag fick med mig några nya insikter. Under kursens gång fick jag möjlighet att lära mig om och utforska olika aspekter av VD-rollen på ett engagerande och interaktivt sätt. Utbildningens innehåll var relevant och aktuellt. Föreläsarna var pålästa inom sina respektive områden. Jag är övertygad om att den kunskap och de färdigheter jag fick genom denna utbildning kommer att vara bra verktyg för min professionella utveckling som VD.

Martin Joronen Falu Mekaniska Verkstad AB

Läs mer om Grundläggande VD-utbildning

Vad innehåller våra längre VD-utbildningar?

Våra längre VD-utbildningar är på 5, 10 och 20 dagar. På alla utbildningar går vi t.ex. igenom ledarskap, ekonomi och marknadsföring. Ju längre VD-utbildning du går, desto djupare går vi in på dessa områden.

Innehåll på vår Grundläggande
VD-utbildning

Vår Grundläggande VD-utbildning är 2 dagar. Den passar dig som är trygg i din VD-roll, men vill bli uppdaterad på lagar och regler.

Certifierade VD:ar!

Efter ett år har de fått sina certifikat, efter att ha genomfört Certifierad VD-utbildning under totalt 20 dagar.

Ett par av omdömena “Ett professionellt upplägg på utbildningen med för mig många nya lärdomar och insikter.” och “En mycket bra utbildning i sin helhet, många duktiga utbildare sammansatta att lära ut all sin kunskap av fantastiska Charlotta och Gustaf. Kan varmt rekommenderas.”

Tack Caroline, Erik, Peter, Bengt, Fredrik och Kenneth för ert engagemang. Lycka till med era företag!

Läs mer och boka

Glada medarbetare – välmående företag!

Arbetsmiljön på ditt företag är enormt viktigt.

Din roll som VD, när det gäller arbetsmiljön på företaget, är att se till att alla på företaget har en god och trygg arbetsmiljö. Du har också ansvar för att se till att företaget följer lagar och regler kring arbetsmiljö samt att arbetsmiljöpolicyn följs. När du lyckas få en bra arbetsmiljö på ditt företag, har du också nöjda medarbetare som trivs, är motiverade och presterar bättre. Det lönar sig ekonomiskt för företaget. Glada medarbetare – välmående företag! En god arbetsmiljö på företaget är ett måste om du vill ha nöjda medarbetare. Är det inte så, försvinner de bästa någon annanstans.

Den alltid lika roliga, engagerade och entusiastiska Adina Jarha-Andersson föreläser om arbetsmiljö på Executive People * VD- och styrelseutbildningars Certifierade VD-utbildning.

Läs mer om Certifierad VD-utbildning

Mitt ansvar som VD

Som VD är det viktigt att ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan, och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket större ansvar för det som görs i bolagets namn än vad ägarna har, vars ansvar i princip är begränsat till den ekonomiska insatsen i bolaget. En verkställande direktör, på svenska vanligen förkortat VD, är den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. VD:n tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

Läs mer om VD:s ansvar

Vad innebär det att vara VD?

Varje dag möts en VD av många olika arbetsuppgifter, som kräver en hel del kunskap. Här är några områden som är extra viktiga.

  • Ledarskap: Ledarskap handlar om kommunikation och beteende i mötet med människor. Som VD är du ytterst ansvarig för företagets ledarskapskultur.
  • Personal: Personalen är företagets viktigaste tillgång. Genom att ha kompetenta och motiverade medarbetare kan företaget få sin verksamhet att gå framåt och uppnå långsiktiga mål. Det är viktigt att VD uppmuntrar och motiverar sin personal!
  • Ekonomi: En VD ska ha kunskaper om de ekonomiska rapporter som är relevanta för företaget. Till exempel balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.
  • Ansvar: Det finns många regler och skyldigheter för dig som VD. VD:s arbetsuppgifter och ansvar regleras bland annat av aktiebolagslagen. Personligt ansvar inträffar t.ex. om bolaget inte betalar skatter och avgifter till Skatteverket. Då kan VD bli personligt betalningsansvarig!
  • Målstyrning: 9 av 10 företag misslyckas med att genomföra sina mål. Det är inte så lätt att nå de uppsatta målen. Men med ett aktivt målstyrningsarbete går det!Att vara VD är en utmaning, men roligt!

VD-utbildning ger ditt företag förutsättningarna för att öka i vinst

– Vår typkund är väldigt kunnig inom den verksamhet som företaget bedriver, men behöver verktygen för hur man agerar som VD. Många saknar den formella kunskapen om vad det faktiskt innebär att vara VD. I rollen ska du även utveckla företaget och agera på de mål som styrelsen sätter på dig. För det behöver du ha en del andra kunskaper, bland annat behöver du kunna sätta dig in i ekonomin. Tittar man på vår längsta utbildning gäller flera av dagarna det ekonomiska. Vi guidar dig även genom det juridiska, arbetsmiljö och arbetssätt, marknadsföringsstrategier, ledarskap, affärs- och projektplanering och hur ni lyckas med era mål. Med en certifierad VD-utbildning från oss i ryggen ska du enkelt kunna använda de verktyg du fått för att just ditt företag ska växa. Det är vår målbild, att utbilda VD:s till den nivå att deras företag blir så framgångsrika som de kan bli, säger Gustaf Paulson.

Läs mer om oss på realtid.se

Certifierad VD-utbildning

Så här glada var det här gänget som just avklarat 20 dagars VD-utbildning. Nöjdare deltagare får man leta efter:)

  • “Riktigt bra, tar med mig en hel del in i min verksamhet. Har fått upp ögonen för flera bra idéer och lösningar vi ska implementera.”
  • “Mycket bra föreläsare, lugn, trygg och kompetent.”
  • “Tycker att er serviceanda är helt suverän.”
  • “Mycket bra och inspirerande!”
Certifierade VD-utbildning startar i mars och i september. Läs mer.

Företagsanpassad styrelseutbildning

Jag rekommenderar verkligen utbildningen. Mycket bra föreläsare som anpassade utbildningen efter våra behov och därmed gav oss en bra grund för vårt fortsatta styrelsearbete.

Eva Larsson, VD Synologen AB

Läs mer om företagsanpassade utbildningar
Trött på mail som fastnar?

Lämna ditt telefonnummer, vi diskuterar allt direkt!

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå