Vad är PGI?

Pensionsgrundande inkomst

Varje år beslutar Skatteverket om den pensionsgrundande inkomsten (PGI). De hämtar uppgifterna från inkomstdeklarationen, som då ligger till grund för PGI. Den allmänna pensionsavgiften är sju procent av inkomsten. Därför dras den avgiften bort när den pensionsgrundande inkomsten beräknas.

Har du haft inkomster från utlandet som inte beskattas i Sverige, och samtidigt omfattas av svensk socialförsäkring, bestäms PGI av de kontrolluppgifter som arbetsgivaren lämnar. Skatteverket skickar vidare uppgifterna om PGI till Pensionsmyndigheten. Uppgifterna ligger sedan till grund för den framtida pensionen.

 

Vilka inkomster ligger till grund för pensionen?

PGI grundas på inkomster från allt arbete, både som anställd och som egenföretagare. Om du har arbetat efter att du fyllt 65 beräknas även dessa inkomster, men inte om du har gått i pension. PGI beräknas på:

  • lön
  • lön från tillfälliga arbeten
  • arvoden för nämnder, styrelser, föreningar och liknande
  • förmåner som är skattepliktiga som exempelvis fri bostad och fri bil.

Dessutom beräknas PGI på ersättningar för utebliven inkomst så som föräldrapenning, sjukpenning och aktivitets- och sjukdomsersättning som är relaterad till inkomsten samt arbetslöshetsersättning.

Har du inkomster från aktivt bedriven näringsverksamhet räknas även det som pensionsgrundande.

 

Undantag vid pensionsgrundande inkomst

Inkomster under 1000 kronor, kapitalinkomster så som räntor och vinst vid aktieförsäljning, pensionsinkomster samt socialbidrag är inte pensionsgrundande.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå