Vad är ett P/E-tal?

P/E-tal

P/E-talet är ett nyckeltal

P/E-talet har fått sitt namn från engelskans price/earnings och tillhör gruppen aktierelaterade nyckeltal. Det beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med vinst per aktie efter skatt.

Måttet anger hur pass högt värderat ett företag är i förhållande till dess vinst och gör att jämförelse mellan aktier kan avgöra storleken på ett företag. P/E-talet är särskilt användbart vid värdering av företag inom samma bransch och som har liknande tillväxtutsikter och därmed jämförbara resultatsiffror.

 

Så beräknas P/E-tal

P/E beräknas som beskrivet genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie. Om vi antar att en aktie kostar femtio kronor och vinst per aktie efter skatt är 5 kronor får vi då 50/5=10. P/E-talet är alltså 10. Vi kan då säga att man får betala 10 kr för varje krona som företaget tjänar per år.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå