Webbdokument

 

Här finns några dokument som kan vara till nytta för dig

 

DAGORDNING VID STYRELSEMÖTE

AKTIEBOLAGSLAGEN

ARBETSORDNING

CHECKLISTA FÖR DAGORDNING

INFORMATIONSRISKER

RISKHANTERING

BEDÖMNING AV FÖRETAGSRISKER

ATTESTREGLER

          >Styrelsens_arbetsordning_exempel