Vinstmarginalbeskattning är ett särskilt sätt att beräkna försäljning och moms för företag verksamma inom handel med begagnade varor eller förmedling av resetjänster. Försäljningen beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset med avdrag för moms. Vinstmarginalbeskattning förkortas till VMB och tillämpas av alla EU-länder.

Vilka varor kan du sälja med VMB?

Du får endast använda VMB om du säljer:

  • Konstverk
  • Begagnade varor
  • Antikviteter
  • Samlarföremål
  • Förmedling av resetjänster

Om du säljer begagnade varor, måste varan vara begagnad när du köper den och varan ska kunna användas i befintligt skick eller efter en reparation. Det finns några undantag inom VMB och det är: vissa guldföremål, fastigheter och oinfattade ädelstenar.

Beskattningsunderlag och deklaration

Normalt är vinstmarginalen skillnaden mellan varans försäljningspris och inköpspris. Det betyder även att du ska räkna ut vinstmarginalen för varje vara individuellt. I inköpspriset ska du inkludera alla kostnader för inköpet, dock ej eventuell ränta.

Vid normal VMB är beskattningsunderlaget det momsen ska beräknas på. Det är 80% av vinstmarginalen när skattesatsen är 25%.

0

Start typing and press Enter to search