Vinstmarginal är ett nyckeltal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur stor vinsten per omsättningskrona är. Det kan även definieras som storleken på vinsten innan räntebärande kostnader, vilket innebär att vinstmarginalen beräknas före skatt. Vid beräkning av vinstmarginalen tas ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet och därmed inte hur väl företaget har lyckats. Vinstmarginalen är därför som mest användbar för att mäta vinsten av en hel marknad eller i en analys av konkurrenter.

Att beräkna vinstmarginalen

Formeln för att beräkna vinstmarginalen ser ut som följande:

Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnad) ÷ Försäljning

Resultatet visar då på andelen, alltså procenten, av hur stor vinsten är.

0

Start typing and press Enter to search