VD-programmet 5 dagar

Att lära sig att vara VD är ett hantverk. Vi lär dig hantverket att vara VD. 

På VD-programmet lär du dig aktiebolagslagen, grunderna i företagets ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö samt grunderna i affärsplanen och affärsmodellering. En mer utförligare förklaring av innehållet hittar du längre ner på sidan här.

Vill du bygga på din utbildningen kan du fortsätta fem dagar till så har du genomfört Executive-programmet. Komplettera med ytterligare tio dagar, så blir du Certifierad VD.

 

Om du klickar på “Visa” får du fram alla datum för utbildningen.

VD-programmet

2024-09

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
10 sepStockholmVisa
VD-programmet - 10 sepStäng
10 september
tisdag 10 september 09:00-16:00 Dag 001 - Aktiebolaget
11 september
onsdag 11 september 09:00-16:00 Dag 002 - Arbetsmiljö/arbetsrätt
12 september
torsdag 12 september 09:00-16:00 Dag 003 - Ekonomi 1
09 oktober
onsdag 09 oktober 09:00-16:00 Dag 004 – Ledarskap, kommunikation och IDI
10 oktober
torsdag 10 oktober 09:00-16:00 Dag 005 – Företagets affärsmodell och affärsplan
Platser kvar 57 900 SEK exkl. moms Boka

2025-01

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
28 jan 2025StockholmVisa
VD-programmet - 28 jan 2025Stäng
28 januari 2025
tisdag 28 januari 2025 09:00-16:00 Dag 001 - Aktiebolaget
29 januari 2025
onsdag 29 januari 2025 09:00-16:00 Dag 002 – Arbetsmiljö/arbetsrätt
30 januari 2025
torsdag 30 januari 2025 09:00-16:00 Dag 003 - Ekonomi 1
11 mars 2025
tisdag 11 mars 2025 09:00-16:00 Dag 004 – Ledarskap, kommunikation och IDI
12 mars 2025
onsdag 12 mars 2025 09:00-16:00 Dag 005 – Företagets affärsmodell och affärsplan
Platser kvar 57 900 SEK exkl. moms Boka

Vanliga frågor


57 900:- (exkl. moms). Vi fakturerar 30% när du anmäler dig och 70% innan du börjar din utbildning. Eller så berättar du för oss hur du vill ha det, så löser vi det!

Absolut – varsågod!

VD-programmet innehåll (.PDF)

Våra utbildningslokaler ligger i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Kan du inte närvara på plats går det bra att vara med via Zoom.

Alla presentationer från utbildningsdagarna. Lunch och fika. Ibland en AW också:)

Du som är på väg att bli VD eller är verksam som VD.

Tio dagar på vår eller höst. Blocken är 3+2+2+3.

Det är lugnt, inga problem! Vi ser till att du tar igen den dagen vid senare tillfälle. Eller om du har svårt att komma till Stockholm, så kan du delta via Zoom.

Varje dag 09:00–ca 16:00. En kortare paus på förmiddagen och en på eftermiddagen. Lunch12.30–13.30.

Reine Frisk, VD Loxia Group

Jag tyckte denna utbildning passade mig och min yrkesroll jättebra. Bra omfattning på innehållet och uppdelningen av kursdagar. Föreläsarna håller en hög kvalitet och gör det lätt att ta till sig delområdet och vad som är viktigt att känna till och veta i rollen som VD. Utbytet med andra kursdeltagarna från olika branscher bidrar också till att jag varmt kan rekommendera denna utbildning till de som idag har en VD roll eller som siktar på en sådan roll.

Reine Frisk, VD Loxia Projektledning AB

 

Fler referenser hittar du här.

Innehåll


Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Inom ramen för att driva företag är det viktigt att förstå lagramar och arbetsrätt. Lagar såsom tex. Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa samt inom ramen för anställningar följa både LAS, MBL och Avtalslagen. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter kan. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen inom arbetsrätt och arbetsmiljö med fokus på ditt ansvar som VD.

VD ska vidta de åtgärder som behövs för att bolagets bokföring sköts enligt lag och att förvaltningen av bolagets pengar sköts på ett betryggande sätt. Du behöver ha kunskaper i redovisning och företagsekonomi samt vilka rättsregler som gäller inom området. Vi går igenom redovisningens grunder, utifrån både ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Du lär dig att läsa resultaträkning och balansräkning samt hur du räknar ut de viktigaste nyckeltalen; likviditet, soliditet och räntabilitet.

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Du kommer att göra en fullständig IDI som redovisas dag 4. Läs mer på www.idi.se

Ledarskapet i organisationen är central för medarbetarnas trivsel, prestationer och utveckling på individuell-, team- och organisatorisk nivå. Som VD har du en viktig roll för att främja företagets värderingar och kultur i hela organisationen. En stor del av kulturbyggandet handlar om beteenden och mellanmänsklig kommunikation. För att utveckla din medvetenhet kring ditt egna beteende och din kommunikationsprofil i rollen arbetar du här med IDI-instrumentet. Ditt IDI-resultat återkopplas av en licensierad handledare. Läs mer om IDI på www.idi.se. Den här dagen innehåller många praktiska moment och ger dig värdefulla insikter som ledare.

VD förväntas kunna ta strategiska och operativa beslut som utvecklar företaget och organisationen. Affärsplanen hjälper dig att synliggöra detta på ett begripligt sätt för relevanta målgrupper både internt och externt. Under dagen arbetar du med utvalda delar i affärsplanen som består av; företagsbeskrivning, omvärldsanalys, kund & marknad, ekonomi, målarbete och handlingsplan.

Du som fortsätter till dag 10 i programmet får ta del av första delen i verktyget för affärsmodellering som är ett beslutsstöd för att utveckla hållbara och skalbara strategier för lönsam tillväxt. Efter dag 5, i digitalt möte, får du veta mer om verktyget och förarbetet. Under programmet Certifierad VD-utbildning (20 dagar) får du arbeta i hela verktyget.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå