5 dagar

VD-programmet

Vad är det som gör att ett företag blir framgångsrikt?
Alla beslut fattas i ledningen på ett företag, vilket gör att VD och styrelse måste veta vart man ska med sitt företag, hur man ska ta sig dit och framförallt vem som ska göra det. VD-Programmet hjälper dig att bli en framgångsrik vd som vet hur man driver företaget framåt tillsammans med styrelse, anställda och andra intressenter.

VD-Programmet är en 5 dagars utbildning som ger dig grunderna i VD-uppdraget.

Det här är programmet för dig som verkligen vill lära dig mer. Ett fullspäckat schema med mycket kunniga utbildare. Fördjupningar inom alla områden, vilket gör att du efter utbildningen inte bara kommer att förstå hela rollen som VD, utan också kan få hela företaget och styrelsen att gå mot samma mål och visioner.

Du kan fortsätta att läsa vårt Executive program, 10 dagar. Men går då endast de 5 sista dagarna. Önskar du certifiera dig som VD, läser du de sista dagarna på Certiferad VD-utbildning.

Aktuella datum

Programstart 2022 – 03
Stockholm
22, 23, 24 mars, 5, 6 april

Boka VD-programmet här

Vem bör delta?

Du som siktar på att bli VD, är verksam som VD, eller bara vill lära dig mer om uppdraget, samt spetsa din cv för framtid uppdrag.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Mål

Att få en djup förståelse och insikt i VD-rollen, samt erhålla kunskap inom nedan områden. Detta görs genom att teori, praktik och hemarbete mixas, för att få en bra inlärning.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Utbildningen går snabbt igenom grunderna i varje ämne, just för att man ska kunna förstå bättre.

Investering

49 750:- Lunch och fika, utbildningsmaterial samt diplom ingår i kursavgiften.

Bygg på din utbildning

Du kan alltid bygga på din utbildning med övriga utbildningar. Då går du inte de 5 första dagarna.
Executive program och Certifierad VD-utbildning.

Information om utbildningen att ladda ned

VD-utbildning 5, 10 och 20 dagar programöversikt.pdf

VD-programmet

Programstarter

2022-03

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
22 mar 2022StockholmVisa
VD-programmet - 22 mar 2022Stäng
22 mars 2022
tisdag 22 mars 2022 08:30-16:00 Dag 1 - Aktiebolaget
23 mars 2022
onsdag 23 mars 2022 09:00-16:00 Dag 2 - CRM & Arbetsrätt
24 mars 2022
torsdag 24 mars 2022 09:00-16:00 Dag 3–Ekonomi 1
05 april 2022
tisdag 05 april 2022 09:00-16:00 Dag 4 – Marknadsföring
06 april 2022
onsdag 06 april 2022 09:00-16:00 Dag 5 – Ledarskap & IDI
Ja49 750 SEK exkl moms Boka

Innehåll

Grundläggande VD-kunskap

Dag 1 – Aktiebolaget – ägare, styrelse och VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Dag 2 – CRM

Flygbranschen har skapat Crew Resource Management, bland annat för att säkerställa att besättningarna kan fatta korrekta beslut i kritiska situationer. De insikter och beslutsfattningstekniker som är obligatoriska i flygbranschen kommer väl till pass i andra branscher. Under en halv dag kommer ni tränas i konsten att fatta korrekta beslut som kan verkställas på ett organiserat sätt. Vår metod har förbättrat flygsäkerheten och används med framgång bland annat i flygbranschen, militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen etc.

Dag 2 – Arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser

Dag 3 – Ekonomi 1

Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av VD och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

Dag 4 – Marknadsföring

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point ( USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

Dag 4 – Försäljning

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

Dag 5 – Ledarskap

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande, står det som förklaring i Wikipedia. Vad innebär det här i praktisk vardag? Vad är en bra ledare? Kan man träna sig till att bli en bra ledare, eller är det medfött? Hur ska vi på bästa sätt föregå med gott exempel inför både kunder, personal och andra intressenter? Vi är ansiktet utåt och vi är företagets ledare som vd, vilket ställer stora krav på oss som ledare.

Dag 5 – IDI hemarbete

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå