Vägt genomsnitt är en lagervärderingsmetod

Vägt genomsnitt eller vägd genomsnittsberäkning används när den vanligaste metod för lagervärdering, FIFO, inte kan appliceras. Metoden får endast användas om det kan antas att resultatet stämmer överens med det som hade fåtts genom tillämpning av FIFO.

Det vägda genomsnittet ger en genomsnittlig kostnad för de varor ett företag har att sälja som färdiga varor.

Hur beräknas vägt genomsnitt?

Det vägda genomsnittet beräknas genom att summera det ingående lagret med årets inköp och dividera med antalet inköp.

0

Start typing and press Enter to search