Situationsanpassat Ledarskap

 

Situationsanpassat Ledarskap är en utbildning som ger deltagaren verktygen för att utveckla medarbetarna mot självgående. Medarbetarnas arbetsbeskrivning utgör ”kartan” över de arbetsuppgifter som är centrala för att ni ska nå uppsatta mål. Utbildningen ger klarhet i människors utvecklingskurva på uppgift och hur ledarskapet påverkar medarbetarnas prestationer.

Med förståelse för hur kompetens och engagemang varierar i de olika faserna i utvecklingskurvan och med insikt i hur dessa variationer påverkar medarbetarnas behov av ledarskap så blir det självklart att jobba med olika ledarstilar för att utveckla medarbetarnas prestationer mot självgående på varje uppgift i deras arbetsbeskrivning.

Att leda andra människor i syfte att stärka deras prestationer handlar till stor del om att möta deras behov med stöd och instruktion för att hjälpa till att ta nästa steg i deras utveckling. Varje medarbetares behov av ledarskap varierar från situation till situation.

Mål med utbildningen

– Att planera och genomföra utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare.
– Att tillämpa samtalstekniker såsom frågor och feedback.
– Att arbeta med målsättningar, målstyrning och måluppföljning.
– Att kartlägga medarbetarnas utvecklingsnivåer kopplat till deras arbetsuppgifter.
– Att situationsanpassat ledarstilar till medarbetarens utvecklingsnivå på uppgift.
– Utveckla strategier för att främja motivation i organisationen.
– Arbeta med arbetsbeskrivningar som utvecklingskarta för att utveckla mot självgående.

Målgrupp och antal deltagare

Situationsanpassat Ledarskap vänder sig till alla chefsbefattningar med operativt personalansvar. Vi genomför från 6 deltagare och max 10 deltagare.

Upplägg, Innehåll och Pris

 

 

 

Genomförandeprocessen

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett inventeringssamtal med aktuell utbildningsledare. Förarbete skickas till deltagaren via mail och kan bestå i en ledarprofil eller annan uppgift inför utbildningens start.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen tillsammans med ”likasinnade” från andra organisationer i våra ”Öppna utbildningar” eller tillsammans med arbetskollegor i en ”Företagsanpassad utbildning”. Upplägget bygger på upplevelsebaserad inlärning med flera tillfällen med praktisk träning, reflektion och individuell handledning.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och en kursbeskrivning. Varje deltagare erhåller individuellt stöd och handledning, efter genomförd utbildning, kopplat till utbildningens innehåll och deltagarens chefsroll.

Ledarskap-Situationsanpassat-ledarskap-1024x682

 

 INTRESSEANMÄLAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Kurs

Ditt meddelande

 

 

Den här utbildningen gav mig konkreta verktyg för att utveckla människor på sina arbetsuppgifter. Jag har även fått träna mig på ledarstilar som jag behöver utveckla. Det märktes att Tony Wetter hade djupgående kunskaper i ämnet när det behövdes. Bra med praktiska övningar.
J.K Teamledare, Telenor Sverige AB

0

Start typing and press Enter to search