Styrelsearbete i ideella organisationer

377 kr

Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktisk guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn.

Artikelnr: 65428 Kategori:

Beskrivning

Att vara eldsjäl räcker inte – idag ställs det större krav på styrelsen i ideella organisationer, konstaterar författarna till Styrelsearbete i ideella organisationer.

Teoretiska avsnitt varvas med handfasta råd och exempel från verkligheten, där företrädare berättar om olika utmaningar deras organisation mött och hanterat. Styrelsearbete i ideella organisationer beskriver på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur viktigt det ideella arbetet är för det svenska samhället. Gemensamt för alla ideella organisationer är att de har en styrelse, att denna ytterst är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att den följer de formella krav som ställs från samhälle, medlemmar och andra intressenter. Styrelsearbete i ideella organisationer vänder sig till dig som arbetar i styrelsen, i en valberedning, som verksamhetschef eller som verksamhetschef eller på kansli i någon av Sveriges 200.000 ideella föreningar. Även du som är verksam inom stiftelsevärlden har stor nytta av boken. Här finns råd till såväl den lilla föreningen, som stora etablerade organisationer. 

Författare är Maria Albanson, Roland Dansell, Satish Sen och Eva Törning.

Mer information

Vikt 0.75 kg