Styrelsearbete i förening

283 kr

handlar om hur det praktiska styrelsearbetet ska skötas på bästa sätt. Boken passar för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för olika föreningsformer.

Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll och kallelser.

Artikelnr: 23443 Kategori:

Beskrivning

STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR handlar om hur det praktiska styrelsearbetet ska skötas på bästa sätt. Boken passar för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för olika föreningsformer. Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll och kallelser. Ur innehållet Ordförande, sekreterare och kassör Protokoll Justerare Firmatecknare Föreningsstämma Valberedning Revision Ansvarsfrågor Adjungerade ledamöter Arbetsutskott Praktiskt styrelsearbete Sammanträdesteknik Omröstning Utträde Kallelse Rättigheter och skyldigheter Ombud och ställföreträdare Jäv Beslutförhet Ansvarsfrihet

Mer information

Vikt 0.2 kg