1 item in the shopping cart

Butik

avtal4

Avtal

377 kr

AVTAL är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt. Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar.

Typiskt för avtal är att de spän­ner över lång tid och kan vara svåra att ta sig ur. Därför är det en för­del att ha insik­ter i hur ett avtal upp­rät­tas och vilka reg­ler som gäl­ler om man inte avta­lar särskilt i en fråga.

Kategori:

Beskrivning

AVTAL är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt. Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar.

Typiskt för avtal är att de spän­ner över lång tid och kan vara svåra att ta sig ur. Därför är det en för­del att ha insik­ter i hur ett avtal upp­rät­tas och vilka reg­ler som gäl­ler om man inte avta­lar särskilt i en fråga.

Boken innehåller exempel på hur de vanligaste avtalsbestämmelserna kan utformas. Bland annat när det gäller avtalstid, uppsägning av avtalet, betalningsvillkor, leveransvillkor, konkurrensförbud, sekretess, äganderättsförbehåll, säkerheter, dröjsmålsränta och betalningspåminnelser. Ur innehållet

Parternas rättigheter och skyldigheter
Avtalspunkter
Standardavtal
Uppsägning av avtal
Ogiltighet
Exempel på avtal
Ändring av avtal
Fullmakter
Avtalsbrott
Bluffakturor
Skadestånd

Mer information

Weight 0.380 kg

Related Products