STYRELSEORDFÖRANDE

 

STYRELSEORDFÖRANDE 

Untitled-1

Utbildning för styrelseordförande

Uppdraget som styrelseordförande

På sitt första konstituerande möte ska styrelsen inom sig utse ordförande, om inte denne, enligt föreskrift i bolagsordningen, eller för de bolag som följer Koden, eller enligt uttryckligt stämmobeslut, ska väljas av bolagsstämman. Ordföranden leder styrelsens arbete och har ett större ansvar än övriga ledamöter för bolagets organisation och förvaltning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli eller fungerar idag som ordförande. Fördjupade kunskaper om vad vi ska arbeta med i styrelsen och hur vi tar oss framåt med styrelsen som en resurs.

Kursen vänder sig till den som har erfarenhet av styrelsearbete och vill nu ta nästa steg och tar bl a upp hur man leder ett strategiskt styrelsearbete.
Hur får man en styrelsegrupp att gemensamt prestera på ett optimalt sätt? Hur förhåller man sig till VD och hur utvärderar man VD?

Ordförande har också en särställning att balansera ägarnas syn, styrelsens arbete för företagets bästa och den operationella ledningens möjlighet att prestera. Kursen kommer att belysa dessa aspekter på ett praktiskt sätt och presentera ”verktyg” som kan användas i det dagliga styrelsearbetet.
Utbildning utgår från den roll en styrelseordförande har och hur ordförande kan leda arbetet så effektivt och bra som möjligt

Utbildningen är på 2 dagar och genomförs med personer som har både djup och bred kunskap av ordförandeposten.


 

Efter utbildningen har du fått förståelse för: styrelseordförande


– Styrelseordförande och VD – Det gemensamma samspelet

– Att leda strategiarbetet i styrelsen
– Riskhantering i styrelsen
– Ordföranden kontra valberedningen och ägarna
– Utskottsarbete och din roll
– Årsplanering med olika aktiviteter och annat nyttigt
– Det gemensamma samspelet och mötesteknik
– Hur man bygger ett team
– Den sociala delen av styrelsearbetet
– Aktuella tips och smarta verktyg

 

 anders_

 

 

 

Utbildningsledare:
Anders Heierson
Läs mer om Anders

 


 

Vem bör delta?

Företagare och styrelseledamöter i små- och medelstora aktiebolag som i dag har en aktiv styrelse. Den riktar sig även till dig som har en erfarenhet av styrelsearbete.
Du vill gå vidare i rollen som styrelseordförande

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik. Föreläsning och gruppdiskussioner. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

2 dagar.

Förkunskaper

Praktiskt styrelsearbete. 
För att ta till sig utbildningen, rekommenderar vi dig att ha erfarenhet av styrelsearbete samt också gått någon utbildning i styrelsearbete

Kursdatum & anmälan

 >> KURSSCHEMA 

Investering

23 750 kr (exkl. moms). Lunch och fika, utbildningsmaterial, kurslitteratur samt diplom ingår i kursavgiften.

pdf_icon styrelseordförande

 

REFBANNER