Marknadsföring för VD

NYCKELN TILL FRAMGÅNG STARTAR HÄR.

Företagets förmåga att skapa intäkter är central i alla verksamheter. Ofta delegerar vi ansvaret till en marknadschef, till en försäljningschef, eller till båda två och redan här uppstår en hel del komplikationer.

Vem är tänkt att ta ansvar för vad? Varumärkets värde, företagets värderingar, vision, mission, strategier, taktik, det operativa säljarbetet, kundservice och hur vi behåller och utvecklar befintliga kunder är alla viktiga områden, som inte kan leva sina egna liv.

Som VD kan du inte ha koll på alla detaljer, men genom att ställa rätt frågor kommer du att kunna leda dina medarbetare framåt i kommunikationsarbetet.
För marknadsföring är kommunikation, engagemang och passion.

Kursen handlar om hur du som VD skapar engagemang kring marknadsföring och försäljning i din egen verksamhet. Hur du leder de viktiga marknadsföringsarbetet genom dina mellanchefer och hur du styr genom att mäta och följa upp det som görs.

 

Utbildningen ger dig tips och råd som gör det lättare att hantera de situationer du ställs inför i din vardag som vd.

>En mycket populär utbildning

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:
>Varför finns vi? Vad levererar vi? Till vem levererar vi?

>Hur levererar vi? Vart är vi på väg?
>Strategi & Mål
>Omvärldsanalys
>Planer kopplat till affärsplanen: Marknadsplan/Säljplan/Handlingsplan/aktivitetsplan
>Taktik (att nå genom bruset)
>Marknadsföringskanaler
>PR, Sälj, Service, Traditionella media, Digitala medier, Sociala Media, Gerillamarknadsföring
>Kreativitet, kreativa processer
>Uppföljningsarbete, mätmetoder, analyser
>Det nya marknadsföringsåret
>Litteraturhänvisningar, mallar, checklistor

 

 

 

 

 

Utbildningsledare Stockholm
Joakim Harping
Läs mer om Joakim

 

 

Vem bör delta?

Kursen vänder sig till VD och Styrelseledamöter, samt till Ekonomichefer, Finanschefer, Marknadschefer och Försäljningschefer med VD-ambitioner.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska
kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

2 dagar 

Förkunskaper

Inga krav

Mål med utbildningen: 

Att du som VD skaffar dig tillräcklig kunskap om marknadsföring och försäljning för att kunna ställa krav på dina medarbetare
Att du som VD skaffar dig möjlighet att kunna mäta företagets marknadsförings- och försäljningsinsatser
Att du som VD skaffar dig bättre koll på marknadsarbetet och företagets framtida intäkter

Kursdatum & anmälan

Investering

19 750 kr (exkl. moms). Utbildningsmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika samt intyg ingår i kursavgiften.

pdf_iconMarknadsföring för vd

REFBANNER

 

 

vd-utbildning Stockholm

vd-utbildning Götebrog

vd-utbildning Malmö

 

 

bkpam238358_img_0245

 

 

0

Start typing and press Enter to search