AFFÄRSJURIDIK & BESKATTNING

Untitled-1

Utbildning för dig som är vd eller styrelseledamot

 

Vikten av att det juridiska blir rätt & inte en rättssak

Det är mycket för en vd och en styrelse att ha koll på.
En mycket viktig sak är att det juridiska blir rätt, och att man förstår vad man håller på med.
Med denna 2 dags kurs kommer du att få en mycket djupare inblick inom juridiken och beskattningsområdet

 

Utbildningen vänder sig till dig som är vd eller sitter med i en styrelse.
MÅL: 
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i affärsjuridik och beskattning som är relevant för dig i egenskap av ägare, styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag.

LÄRANDEMÅL:
Efter genomförd kurs ska du: -kunna hitta, läsa och förstå utvalda delar ur aktiebolagslagen och andra relevanta föreskrifter och regler
-kunna de grundläggande ansvarsreglerna för styrelsen i aktiebolag och kunna hantera jävsfrågor på ett korrekt sätt
-kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt
-kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt
-kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
-kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal
-kunna de grundläggande principerna för immaterialrätter och hur de interagerar
-kunna de grundläggande beskattningsreglerna i olika inkomstslag
-kunna de grundläggande reglerna rörande fåmansföretagsbeskattning

DAG 1
Rättskällelära
Domstolar i Sverige
Personrätt (Termer)
Vilka regler måste styrelsen följa
Styrelsens ansvar
Firmatecknare
Organisation
Avtalsrätt
Standardavtalsrätt
Fordringsrätt
Immaterialrätt

DAG 2
Personbeskattning
Definitioner
Beräkningar
Skatteprogram

 

 

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.

Krister undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik samt har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och ideella organisationer.

Ladda ner innehållet

0

Start typing and press Enter to search

Certifierad styrelseledamotGrundläggande vd