GRUNDLÄGGANDE EKONOMI FÖR VD OCH STYRELSE

INSIKT I FÖRETAGETS EKONOMI ÄR AV STÖRSTA VIKT

 

Vår grundläggande ekonomiutbildning riktar sig till dig som är vd eller ledamot. Vikten av att förstå de ekonomiska rapporterna är otroligt viktig.
Känner man inte till hur man läser rapporterna är det svårt att planera verksamheten. Vi utgår i denna utbildning från att du inte har någon större erfarenhet från ekonomiområdet.

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:
Vad du som vd måste (bör) kunna inom ekonomi?
Termer, begrepp som är viktiga att kunna
Företagsformer i Sverige
Ekonomiska rapporter, genomgång och belysande exempel
Kontrollbalansräkning, livsviktig för dig!
Årsredovisning, vad krävs och vad ska ingå VD-rapporter, vad ska/bör den innehålla
Olika typer av intäkter och hur de ska hanteras Momstyper, genomgång och exempel EU och Export (inköp/ försäljning) en kort översikt
Kostnad, vad är en kostnad och är den avdragsgill?
Känna till skatteförfarandet


Ekonomiutbildning Göteborg Ekonomiutbildning Stockholm
Vem bör delta?
Företagare och styrelseledamöter i små- och medelstora bolag.

Arbetssätt
Vår grundläggande ekonomi-utbildning blandar teori och praktik. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd 2 dagar

Förkunskaper Inga krav

Kursdatum & anmälan

Investering

19.995 kr (exkl. moms). Utbildningsmaterial, lunch & fika samt intyg ingår i kursavgiften.


Information om Grundläggande ekonomiutbildning

 

 

Stockholm, Göteborg & Malmö

Utbildningsledare Krister Frost

0

Start typing and press Enter to search