FRÅN ÄGARLETT TILL ÄGARSTYRT

EN FRAMGÅNGSRIK ÄGARE – GÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG

Begränsat antal platser.

Sverige består idag av ca 98% ägarledda bolag, vilket innebär att den som är ägare också måste ha kunskapen att ta företaget vidare till rätt nivå

Denna utbildning handlar om att lyckas med att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag med en extern vd. Vi går igenom vad som är speciellt utmärkande för ägarledda bolag, ett bolags olika utvecklingsfaser, skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt och vad som krävs av såväl ägare, styrelse som vd för att lyckas att ta bolaget till nästa nivå. Stort fokus ligger på vikten av att förstå de olika rollerna ägare, styrelse och VD och dess utmaningar. 

Vad är det som gör att ett företag blir framgångsrikt? Se gärna några referenser
Alla beslut fattas i toppen på ett företag, vilket gör att ägare & styrelse måste veta vart man ska med sitt företag, hur man ska ta sig dit och framförallt vem som ska göra det.
Utbildningen hjälper dig att bli en framgångsrik ägare som vet hur man driver företaget framåt tillsammans med styrelse, vd, anställda och andra intressenter.

Det här är utbildningen för dig som verkligen vill lära dig mer och ta ett rejält ÄGARANSVAR. Ett fullpackat schema med en mycket kunnig utbildningsledare. Fördjupningar inom alla områden, vilket gör att du efter utbildningen inte bara kommer att förstå hela rollen som ägare, utan också kan få hela företaget och styrelsen att gå mot samma mål och visioner.


UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

– Från ägarlett till ägarstyrt, vad skillnaden är och hur du kan förändra arbetssättet för att lyckas
– Ett företags livscykel, från tidigt skede, tillväxtfas, mognadsfas till degeneringsfas och vad det krävs för ledarskap i de olika faserna
– De olika bolagsorganen: ägare, styrelse och VD och hur man får ett optimalt samspel mellan dessa
– Hur man navigerar som ägare i ägarstyrda bolag
– Hur man lyckas som vd i ägarstyrda bolag
– Hur du får samspelet mellan ägare och vd att fungera optimalt
– Ägardirektivet, det skriftliga dokument som avspeglar ägarens vilja med bolaget, och vad som gör det så viktigt för bolagets framtid
– 360-metoden, som hjälper dig att få en övergripande bild av nuläget och vilka åtgärder du behöver ta till för framtiden

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

– Höga chefer
– Vd:ar
– Styrelseledamöter
– Ägare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

– Förståelse för hur du lyckas i arbetet med att gå från ägarlett till ägarstyrt
– Goda kunskaper i hur du kan arbeta med en nulägesanalys i ett 360-perspektiv i din verksamhet
– Förstå hur ett fruktbart samspel mellan ägare och extern VD kan lyfta ett bolag till hållbar och lönsam affär för ert företag
– En plan för att starta resan i ditt företag 

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

1 dag

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

 

Kursdatum & anmälan

Investering

9 450 kr (exkl. moms). Lunch, morgon- och eftermiddagsfika, webbaserad styrelseutbildning samt kurslitteratur och utbildningsmaterial ingår i kursavgiften.

pdf_iconInformationsblad-ägarlett

 

Executive People är ett certifierat utbildningsföretag

 

 

KURSLEDARE

Agneta Olsson
Läs mer här

 

Program

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion
– Introduktion till dagen
– Mål och syfte

09.30–10.00 Från ägarlett till ägarstyrt som affärsdisciplin
– Introduktion – från ägarlett till ägarstyrt
– Definitionen ägarledda bolag och varför de klassificeras som ryggraden i 
  svensk ekonomi
– Företagets livscykelkurva och ledarskapsutmaningarna i varje fas 

 

10.00–10.15 Kaffe

10.15-10.45 Nulägesanalys
– Var på företagskurvan befinner sig ert företag och hur ser ledarskapet ut?

– Vilka utmaningar har ni – gruppdiskussion & övning

10.45–12.00 Från ägarlett till ägarstyrt som affärsdisciplin fortsättning
– De olika bolagsorganen – vilka är de och hur får de optimal samverkan? 
– Hur skiljer sig styrelsearbetet i ett börsnoterat bolag kontra ett ägarlett företag? 
– Vad är ett ägardirektiv och varför så viktigt för ett bolags framtida utveckling?

11.30–12.00 Ägardirektiv
– 3 olika exempel på ägadirektiv

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Ägarperspektivet
– Ägarens utmaningar att ta in en extern vd/ledare 

– När är det lämpligt att ta in en extern vd/ledare?
– Vilken formalia behöver vara på plats innan man anlitar en vd?
– Vilket ansvar har man som ägare för att en ny vd ska lyckas med uppdraget?
– Hur påverkar företagskulturen framgångsrika rekryteringar?
– Är det en fördel eller nackdel att rekrytera internt? 

14.00 – 14.30 Tre verkliga case och gruppdiskussioner
Vi går igenom tre verkliga case och diskuterar hur man som ägare och vd ska agera för att samspelet ska fungera bättre, och vad som är framgångsfaktorn.

14.30 – 15.00 Kaffe 

15.00–15.45 Vd-perspektivet 
– En extern vd:s utmaningar
– Vilka krav bör en vd/ledare ställa innan man skriver på ett uppdrag?
– Vilka egenskaper och erfarenhet bör man ha inför ett vd-uppdrag i ett ägarlett bolag?
– 360-metoden för att skapa bästa förutsättningar att lyckas

15.45 – 16.00 Ett lyckat case
Ett case i hur man lyckades i ett ägarlett företag att gå från ägarlett till ett ägarstyrt och hur processen såg ut när man tog in en extern vd. 

16.00-16.20 Utmaningarna i din organisation
Vilka utmaningar har min organisation? Vart befinner vi oss idag och vad måste vi göra? 

16.20-16.30 Sammanfattning och avslutning

 

0

Start typing and press Enter to search