0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

DIPLOMERAD FÖRETAGSLEDARE

Untitled-1

 

 

 

DIPLOMERAD FÖRETAGSLEDARE – 10 dagar  

EN FRAMGÅNGSRIK LEDARE – GÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG

Begränsat antal platser.

Vad är det som gör att ett företag blir framgångsrikt?
Alla beslut fattas i toppen på ett företag, vilket gör att vd & styrelse måste veta vart man ska med sitt företag, hur man ska ta sig dit och framförallt vem som ska göra det.
Executive Program hjälper dig att bli en framgångsrik vd som vet hur man driver företaget framåt tillsammans med styrelse, anställda och andra intressenter.

DIPLOMERAD FÖRETAGSLEDARE är ett komplett program för dig som vill lära dig helheten och fördjupa dina kunskaper. En individuell träff med en coach ingår i programmet. 

Det här är programmet för dig som verkligen vill lära dig mer. Ett fullpackat schema med mycket kunniga utbildare. Fördjupningar inom alla områden, vilket gör att du efter utbildningen inte bara kommer att förstå hela rollen som vd, utan också kan få hela företaget och styrelsen att gå mot samma mål och visioner. Arbete med egen affärsplan är ett måste för att få godkänt & erhålla Diplom. 

 


Vem bör delta?

Du som siktar på att bli Företagsledare, är verksam som ledare, eller bara vill lära dig mer om uppdraget.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem. Du börjar din utbildning redan innan du kommer till oss, genom att genomgå vår webbaserade kurs i grundläggande styrelsearbete. För att diplom ska tilldelas, måste deltagare arbeta med affärsplanen under dessa veckor och lämna in färdig plan. 100% närvaro krävs. Då utbildningen går i blockform, kommer du under utbildningen få träffa andra deltagare som år andra kurser. Detta ger oftast en dynamik och ses som mycket positivt.

Kurslängd

10 dagar fördelade på 4 tillfällen (3+2+2+3)

Förkunskaper

Gärna grundläggande ekonomikunskaper (inget krav). I vår webbshop finns böcker vi rekommenderar som ger dig grunderna i företagets ekonomi.

Mål med utbildningen: 
Att få en djup förståelse och insikt i Ledar-rollen, samt erhålla kunskap inom nedan områden. Detta görs genom att teori, praktik och hemarbete mixas, för att få en bra inlärning
Vidare skall deltagaren erhålla ett Diplom på genomförd utbildning. Detta erhålls då deltagaren medverkat 100% av kursdagarna, samt genomfört hemarbete.

Kursdatum & anmälan

 

 

Investering

89 750 kr (exkl. moms). Lunch, morgon- och eftermiddagsfika, webbaserad styrelseutbildning samt kurslitteratur och utbildningsmaterial ingår i kursavgiften.
Önskar du efter utbildningen, certifiera dig som vd, läser du endast de 10 sista dagarna på det CERTIFIERAD VD

pdf_iconInformation Foretagsledare

pdf_icon Detaljplanering Diplomerad Företagsledare

 

Executive People är ett certifierat utbildningsföretag

 

marianne_ohlson Jag ville utveckla mig och mitt vd-skap och valde att gå 10 dagars Executive Program hos Executive People, och trodde att jag skulle få en utbildning som var bra, men jag är mycket glatt överraskad att utbildningen var både bättre och djupare än jag trodde.

Den här utbildningen skulle alla vd behöva gå.

Marianne Olson, Gina Tricot

 

 Programöversikt vd-programmen_executivepeople

Finansiering sveafinans_executivepeople

UTBILDNINGSBLOCK

AKTIEBOLAGET – ÄGARE, STYRELSE & VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning

ARBETSRÄTT

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser.

EKONOMI – 2 dagar

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av vd och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter? 

MARKNADSFÖRING

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point ( USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

FÖRSÄLJNING

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

INKÖP

Att ha koll på inköpet på företaget kan vara skillnad på tusentals kronor eller miljontals kronor. Har man en produktionslinje eller säljer produkter, så är det superviktigt att känna till hur man får ett bra inköpspris och veta hur det påverkar hela företaget. Att sitta och försöka sälja till en slipad inköpschef, är nog ett av de tuffaste matcher man går igenom. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på.

REKRYTERING

En felrekrytering beräknas kosta ca 280 000 kr, enligt en undersökning som revisionsföretaget Öhrlings PWC gjort bland småföretagare med 10-100 anställda. Hur undviker vi fallgroparna på bästa sätt? Hur ska vi göra för att säkerställa rekryteringen på absolut det bästa sättet? Ska vi anlita rekryteringsföretag eller kan vi, och har vi kunskapen själva? Ska vi använda tester? Hur många referenser ska jag ringa? Vi går igenom hela rekryteringsprocessen och ser på de bästa sätten att göra en bra rekrytering. 

LEDARSKAP

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande, står det som förklaring i Wikipedia. Vad innebär det här i praktisk vardag? Vad är en bra ledare? Kan man träna sig till att bli en bra ledare, eller är det medfött? Hur ska vi på bästa sätt föregå med gott exempel inför både kunder, personal och andra intressenter? Vi är ansiktet utåt och vi är företagets ledare som vd, vilket ställer stora krav på oss som ledare. Vi kommer att dels att lära oss hur vi ska agera, men också öva rent praktiskt på detta.

IDI

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI

KOMMUNIKATION & RETORIK

Jag har sagt det tusen gånger till hela personalen och jag påpekar det varje gång som vi har möten, men ändå fattar ingen någonting! Kanske detta beror på mig själv som ledare? Hur framför jag ett budskap och vad lägger jag in för värderingar, kroppsspråk och i vilken miljö kommunicerar jag? Man brukar säga: Som man ropar får man svar! Kanske hela kommunikationen ligger på mitt ansvar? Vi testar olika vägar här och du kommer själv att få prova olika kommunikationsvägar.

AFFÄRSPLAN, AFFÄRSIDÉ, MÅL & VISIONER

Vad är en affärsplan och varför lyckas en del företag och andra inte? Nyckeln ligger dels vem som är ledare och chef på företaget och hur hon eller han använder sin affärsplan. I utbildningen får du göra en riktig affärsplan för ditt företag och vi lär ut enkla knep, som visar, dels hur du skriver och bra affärsplan, men också hur du implementerar den i din organisation, med både ägare / styrelse och hela personalstyrkan. Visioner, mål och affärsplan är ledmotiven genom hela utbildningen.

HEMARBETE

Mellan utbildningstillfällen har du eget arbete som ska göras.

>> AFFÄRSPLAN. Inlämnad och godkänd >> IDI. Läs texten ovan

FRÅGOR OM UTBILDNINGEN

Har du frågor om denna utbildning, eller någon annan utbildning hos oss, är du alltid välkommen att ringa mig direkt, så reder vi ut dina frågetecken. Vill du hellre e-posta, så gör du det på bosse@executivepeople.se Välkommen att höra av dig 0768-533575

Grupparbete

Grupparbete

Grupparbete

 

Vd-utbildning Styrelseutbildning Ekonomiutbildning vd certifierad vd Diplomerad styrelseutbildning