CERTIFIERAD VD-UTBILDNING 20 DAGAR

Efter genomgången utbildning med 100% närvaro, kan du kvittera ut ditt VD-certifikat. Detta innebär att vi lämnar en garanti på genomförd utbildning och att vi garanterar att du nått en nivå som gör att du kan arbeta som vd i små och/eller mellanstort företag. Vd-certifiering är också bra för ditt Cv och alltså för din framtid.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Efter denna utbildning, kan du kvittera ut en VD-Certifiering. Ett bevis på att du genomgått hela utbildningen och som spetsar ditt cv för framtida vd-uppdrag. Utbildningen riktar sig till dig, som vill lära dig helheten av vd-uppdraget. I 15 dagar är vi i våra utbildningslokaler i Stockholm och de sista 5 dagarna är vi i Spanien, där vi tar det sista greppet om ledarskapet och hur vi blir framgångsrika i företagandet. Slutprov och certifiering sker i Spanien. Se gärna vad tidigare deltagare tycker REFERENSER

VEM BÖR DELTA?
Du som siktar på att bli vd, är verksam som vd, eller bara vill lära dig mer om uppdraget, samt spetsa din cv för framtida uppdrag.

ARBETSSÄTT
Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

MÅL
Att få en djup förståelse och insikt i vd-rollen, samt erhålla kunskap inom nedan områden. Detta görs genom att teori, praktik och hemarbete mixas, för att få en bra inlärning

FÖRKUNSKAPER
Utbildningen går snabbt igenom grunderna i varje ämne, just för att man ska kunna förstå bättre

INVESTERING

INVESTERING
179.000:-. Detta inklusive komplett utbildningsmaterial, kompletta dagar med luncher och fika. Flyg, hotell och helpension i Spanien
( ev. enkelrumstillägg ).
Faktura delas på tre betalningar (anmälningsavgift 20%, innan kursstart 30%, efter ca 6 månader 50% om så önskas)

CERTIFIKAT
Deltagaren erhåller ett VD-CERTIFIKAT på genomförd utbildning. Detta erhålls då deltagaren medverkat 100% av kursdagarna, samt genomfört hemarbete och skriftligt prov (vilket du klarar om du varit närvarande)

UTBILDNINGSBLOCK

För att ge dig den absolut bästa utbildningen för att verka som Vd, har vi plockat ut de viktigaste områden att veta och förstå för rollen. Vilket också gör att du får en mycket effektiv och genomarbetad utbildning. Därför kan vi också ge en garanti på innehållet och att du får det du behöver för uppdraget. En mycket populär & uppskattad utbildning

-PDF för nedladdning & utskrift finns längst ned

20 dagars certifierad vd-utbildning

GRUNDLÄGGANDE VD-KUNSKAP - DAG 1-5

DAG 1 – AKTIEBOLAGET – ÄGARE, STYRELSE & VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning

DAG 2 – EKONOMI 1

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av vd och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

DAG 3 – REKRYTERING

En felrekrytering beräknas kosta ca 280 000 kr, enligt en undersökning som revisionsföretaget Öhrlings PWC gjort bland småföretagare med 10-100 anställda. Hur undviker vi fallgroparna på bästa sätt? Hur ska vi göra för att säkerställa rekryteringen på absolut det bästa sättet? Ska vi anlita rekryteringsföretag eller kan vi, och har vi kunskapen själva? Ska vi använda tester? Hur många referenser ska jag ringa? Vi går igenom hela rekryteringsprocessen och ser på de bästa sätten att göra en bra rekrytering.

DAG 3 – ARBETSRÄTT

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser.

DAG 4 – MARKNADSFÖRING

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point (USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

DAG 4 – FÖRSÄLJNING

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

DAG 5 – LEDARSKAP

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande, står det som förklaring i Wikipedia. Vad innebär det här i praktisk vardag? Vad är en bra ledare? Kan man träna sig till att bli en bra ledare, eller är det medfött? Hur ska vi på bästa sätt föregå med gott exempel inför både kunder, personal och andra intressenter? Vi är ansiktet utåt och vi är företagets ledare som vd, vilket ställer stora krav på oss som ledare.

DAG 5 – IDI – HEMARBETE

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI

ORGANISATION & UTVECKLING - DAG 6-10

DAG 6 – AFFÄRSPLAN, AFFÄRSIDÉ, MÅL & VISIONER

Vad är en affärsplan och varför lyckas en del företag och andra inte? Nyckeln ligger dels vem som är ledare och chef på företaget och hur hon eller han använder sin affärsplan. I utbildningen får du göra en riktig affärsplan för ditt företag och vi lär ut enkla knep, som visar, dels hur du skriver och bra affärsplan, men också hur du implementerar den i din organisation, med både ägare / styrelse och hela personalstyrkan. Visioner, mål och affärsplan är ledmotiven genom hela utbildningen.

DAG 6 – KOMMUNIKATION & RETORIK

Jag har sagt det tusen gånger till hela personalen och jag påpekar det varje gång som vi har möten, men ändå fattar ingen någonting! Kanske detta beror på mig själv som ledare? Hur framför jag ett budskap och vad lägger jag in för värderingar, kroppsspråk och i vilken miljö kommunicerar jag? Man brukar säga: Som man ropar får man svar! Kanske hela kommunikationen ligger på mitt ansvar? Vi testar olika vägar här och du kommer själv att få prova olika kommunikationsvägar.

DAG 7 – LEDARSKAP – SKAPA SUCCÉ I FÖRETAGET

Vad gör vi i organisationen rätt & vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på vd´s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som vd kunna tänka annorlunda & hur kan jag få med mig ledningsgrupp & anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer & verktyg i detta pass

DAG 8 – EKONOMI 2

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av vd och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

DAG 9 – LEDARSKAP – GRUPPDYNAMIK & FRAMGÅNG

Ledarskapet hänger givetvis på mig som ledare & chef för verksamheten. Jag måste förstå vilka organisatoriska principer som gäller för ex gruppsamverkan och hur jag som ledare kan för andra människor att följa mig som ledare. Detta pass blandas med både teori & praktik

DAG 10 – LEDARSKAP – ATT LEDA SOM VD

Vd som ledare. Hur ska vi göra i helheten för att vi ska framstå som bra ledare, och att få behålla den kompetensen som vi önskar inom bolaget? Situationsanpassat ledarskap har vi hört talas om, men vad innebär det i praktiken? Vad är ett modernt ledarskap och vad kan jag göra som ledare för att framstå professionell.

TILLVÄXT & LÖNSAMHET - DAG 11-15

DAG 11 – EKONOMI 3

Fördjupad ekonomi med inriktning på lönsamheten i företaget. Hur kan jag mäta olika variabler och hur kan jag som vd påverka ekonomin i företaget. Nyckeltalsberäkningar och den ekonomiska utvecklingen i företaget 

DAG 12 – AFFÄRSJURIDIK

I kursen Affärsjuridik får du kunskap om de lagar som berör företag. Du får lära dig om bland annat avtal, köp och försäljning, och olika lagar inom marknadsrätt. Kursens innehåll presenteras på ett spännande och lärorikt sätt, där du snabbt kan applicera detta till din vardag & ditt företag

DAG 13 – PROJEKTPLANERING/MANAGEMENT

Projekt har funnits i alla tider. Projektet syftar till att uppnå vissa mål och resultat inom en viss angiven tid. Projektet har en början och ett slut. Under den tid som projektet varar skall vissa arbetsuppgifter utföras på ett visst sätt för att man skall nå bestämda mål. Projektet kräver en egen organisation för ledning och styrning, egen ekonomi och egen budget för verksamheten. Projektet planeras, startas, genomförs och avslutas. Projektet är inte detsamma som den egentliga verksamheten utan bildar en egen helhet som arbetar för att nå sina speciella mål. Resultatet av projektet kan emellertid innebära att ny verksamhet startas eller att ordinarie verksamhet förändras alternativt att en bestämd uppgift slutförts.

DAG 14 – ARBETSMILJÖANSVAR

Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter avseende arbetsmiljön. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen och ditt ansvar som vd

DAG 15 – FÖRDJUPAD MARKNADSSTRATEGI

Vad är det som gör att vi väljer olika varumärken? varför får inte vi kunden som vi vill ha? Eller hur ska vi göra för att få de kunder vi vill ha? Vilka signaler skickar vi till marknaden genom vårt sätt att vara och hur tolkas våra signaler på marknaden tillsammans med vårt varumärke? Dagen är en mycket djuplodad kurs i varumärkesstrategier och branding. 

AFFÄRSUTVECKLING - DAG 16-20

AVSLUTNINGSDAGAR I SPANIEN

De fem sista dagarna på Certifieringsutbildningen är vi i Spanien. Varför vi vi valt det är av många anledningar. Dels får vi en mer gruppkänsla och mer teambyggande, vilket är otroligt viktigt i din roll som vd att dels förstå, men också uppleva. Klimatet och den goda maten är mycket bra anledning att få avsluta din Certifieringsutbildning utomlands med. Nu när du lagt ner så mycket arbete. Men, vi vill också påpeka att den här tiden när vi är utomlands är ingen semester. Vi har arbeten för dig och din grupp från morgon till sena kvällen, men givetvis ska du få vila emellan varven också. Grupparbeten kan utföras runt poolen eller andra ställen. En eftermiddag & kvällstur till något lokalt företag ingår med middag. -Kursstart i september & mars 

KONSTEN ATT SKAPA VÄRLDENS BÄSTA FÖRETAG!

Ingen kommer undan! Idag måste alla företag jobba konstant med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna. I utbildningen varvas forskning, tankar och tips med övningar, exempel och intervjuer. Steg för steg går vi igenom vad chefer och medarbetare måste göra för att skapa världens bästa företag. Det gäller att utmana det som sitter i väggarna och våga tänka nytt, kring ledarskapet och medarbetarskapet, kring organisation och arbetssätt. Det handlar om att skapa ett företag där människor verkligen vill jobba, där visionen och målen är tydliga och där alla drivs av lust att åstadkomma något, tillsammans.  Genom att jobba målmedvetet med dessa kan alla verksamheter stärka sin attraktions- och konkurrenskraft.

HELHETEN SOM VD MED AFFÄRSPLANEN I FOKUS

Nu är det dags att implementera alla kunskaper från kursen samt att titta på hur vi ska använda affärsplanen i verkligheten och få med oss ägare, styrelse och personal på tåget. Många tidigare deltagare tycker att hela kursen har vart bra, men de sista dagarna i Spanien har varit bäst, då vi kikar på hur vi ska använda alla verktygen på ett smart & effektivt sätt i vårt uppdrag som vd. 
Här kan du läsa om vad tidigare deltagare tycker: REFERENSER

HEMARBETE

Mellan utbildningstillfällen har du eget arbete som ska göras.
>> AFFÄRSPLAN. Inlämnad och godkänd
>> IDI. Läs texten ovan
>> SLUTARBETE.
Grupparbete med inlämningsuppgift (Sker i Spanien)

KONTAKT

Gustaf Paulson, Executive People

FRÅGOR OM UTBILDNINGEN

Har du frågor om denna utbildning, eller någon annan utbildning hos oss, är du alltid välkommen att ringa mig direkt, så reder vi ut dina frågetecken.

Vill du hellre e-posta, så gör du det på gustaf@executivepeople.se

Välkommen att höra av dig 0702-388082

0

Start typing and press Enter to search

Executive Program