Bli Certifierad Styrelseledamot

Certifieringen görs som en 3 timmar lång styrelseworkshop. Deltagarnas kunskaper sätts på prov i förmåga att funktionellt och konstruktivt lösa komplexa problemställningar med hjälp av den arbetsmetodik de lärt sig. 


Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete är då en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. I kursen Certifierad styrelseledamot, får du lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen och få hjälp med mallar och andra dokument. Styrelseutbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå.

I vår certifieringskurs ingår den Grundläggande styrelseutbildningen motsvarande den första dagen på utbildningen. Dag 2 och 3 ger fördjupade kunskaper i effektivt styrelsearbete. Har du redan gått vår Grundläggande utbildning finns möjlighet att enbart gå dag 2 och 3.

Utbildningen riktar sig till dig som vill mer i styrelsearbetet och få ut mer av arbetet som man lägger ner i styrelserummet. 3 dagar där allt från tankearbetet med mål och visioner till hur du skall driva styrelsearbetet.

En mycket populär & nödvändig utbildning för dig som vill mer i styrelserummet!

Efter styrelseutbildningen kommer du ha förståelse för:

 • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
 • Visioner och mål
 • Affärsplanen
 • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
 • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
 • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
 • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
 • Ekonomisk information som är viktig för styrelsen
 • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
 • Gruppdynamiken. Vem är jag och vilka passar i vår styrelse?
 • Ordföranderollen
 • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
 • Göra utvärdering av styrelsearbete

Styrelseutbildning Göteborg
Styrelseutbildning Stockholm
Styrelseutbildning Malmö


 

Vem bör delta?

Företagare och styrelseledamöter i små- och medelstora aktiebolag som i dag inte har en aktiv styrelse. Den riktar sig även till dig som har en begränsad erfarenhet av styrelsearbete, eller för dig som sitter i, eller vill sitta i en styrelse. Du vill

Arbetssätt

Styrelseutbildningen blandar teori och praktik. Föreläsning och gruppdiskussioner. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

3 dagar.

Förkunskaper

Inga krav

Kursdatum & anmälan

Investering

21 950 kr (exkl. moms). Lunch och fika, utbildningsmaterial samt Certifikat ingår i kursavgiften.

 

 Information Certifierad styrelseledamot

 

 

 

REFBANNER

Stockholm, Göteborg och Malmö

 • Mycket värdefull utbildning! Den gav mig en bra helhetsbild av mitt arbete som vd.

  Kursen har väckt min nyfikenhet att gå djupare i många delar. Proffsigt upplägg och bra kursledare

  Karin Sundquist
  Karin Sundquist HF Advice
 • Gå kursen! Kunniga personer går igenom vad du behöver tänka på.
  Du får värdefulla råd om hur arbetet bör läggas upp.
  Det är en mycket prisvärd kurs!

  Per Hansén
  Per Hansén Analysgruppen

Marlene Jegeborn

Utbildningsledare
Marlene Jegeborn

Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete är då en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. I våra styrelseutbildning får du lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen och få hjälp med mallar och andra dokument. Styrelseutbildningarna blandar teori och praktik på en djupare nivå.

Det finns 4 bolagsorgan enligt aktiebolagslagen och vi kommer att gå igenom alla dessa, för att säkerställa kunskapsnivån.

0

Start typing and press Enter to search

Grundläggande styrelse