0 items in the shopping cart
 • No products in the cart.

CERTIFIERAD STYRELSELEDAMOT

 

 

 

 

Bli Certifierad Professionell Styrelseledamot

UTBILDNINGEN SOM GER DIG HELHETEN – 3 DAGAR

Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete är då en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. I kursen Certifierad professionell styrelseledamot, får du lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen och få hjälp med mallar och andra dokument. Styrelseutbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå.

I vår certifieringskurs ingår den Grundläggande styrelseutbildningen motsvarande den första dagen på utbildningen. Dag 2 och 3 ger fördjupade kunskaper i effektivt styrelsearbete. Har du redan gått vår Grundläggande utbildning finns möjlighet att enbart gå dag 2 och 3.

 

En mycket populär & nödvändig utbildning för dig som vill mer i styrelserummet!

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:

 • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
 • Visioner och mål
 • Affärsplanen
 • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
 • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
 • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
 • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
 • Ekonomisk information som är viktig för styrelsen
 • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
 • Gruppdynamiken. Vem är jag och vilka passar i vår styrelse?
 • Ordföranderollen
 • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
 • Göra utvärdering av styrelsearbete

 

Styrelseutbildning Göteborg
Styrelseutbildning Stockholm
Styrelseutbildning Malmö


 

Vem bör delta?

Företagare och styrelseledamöter i små- och medelstora aktiebolag som i dag inte har en aktiv styrelse. Den riktar sig även till dig som har en begränsad erfarenhet av styrelsearbete, eller för dig som sitter i, eller vill sitta i en styrelse. Du vill

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik. Föreläsning och gruppdiskussioner. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

3 dagar.

Förkunskaper

Inga krav

Kursdatum & anmälan

 

 

Investering

21 950 kr (exkl. moms). Lunch och fika, utbildningsmaterial samt Certifikat ingår i kursavgiften.

pdf_icon INFORMATION CERTIFIERAD PROFESSIONELL STYRELSELEDAMOT

 

REFBANNER


Stockholm, Göteborg och Malmö