VD-PROGRAMMET 5 DAGAR

Vad är det som gör att ett företag blir framgångsrikt? Se gärna några referenser
Alla beslut fattas i toppen på ett företag, vilket gör att vd & styrelse måste veta vart man ska med sitt företag, hur man ska ta sig dit och framförallt vem som ska göra det. Vd-Programmet hjälper dig att bli en framgångsrik vd som vet hur man driver företaget framåt tillsammans med styrelse, anställda och andra intressenter.

Vd-Programmet är en 5 dagars utbildning som ger dig grunderna i vd-uppdraget.

Det här är programmet för dig som verkligen vill lära dig mer. Ett fullpackat schema med mycket kunniga utbildare. Fördjupningar inom alla områden, vilket gör att du efter utbildningen inte bara kommer att förstå hela rollen som vd, utan också kan få hela företaget och styrelsen att gå mot samma mål och visioner.

Önskar du efter utbildningen, certifiera dig som vd, läser du endast de 15 sista dagarna på CERTIFIERAD VD-UTBILDNING.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Efter denna utbildning, kan du kvittera ut ett Executive-Diplom. Ett bevis på att du genomgått hela utbildningen och som spetsar ditt cv för framtida vd-uppdrag. Utbildningen riktar sig till dig, som vill lära dig helheten av vd-uppdraget.
Se gärna vad tidigare deltagare tycker REFERENSER

VEM BÖR DELTA?
Du som siktar på att bli vd, är verksam som vd, eller bara vill lära dig mer om uppdraget, samt spetsa din cv för framtid uppdrag.

ARBETSSÄTT
Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

MÅL
Att få en djup förståelse och insikt i vd-rollen, samt erhålla kunskap inom nedan områden. Detta görs genom att teori, praktik och hemarbete mixas, för att få en bra inlärning

FÖRKUNSKAPER
Utbildningen går snabbt igenom grunderna i varje ämne, just för att man ska kunna förstå bättre

INVESTERING

INVESTERING
49.750:-. Detta inklusive komplett utbildningsmaterial, kompletta dagar med luncher och fika.

DIPLOM
Deltagaren erhåller ett DIPLOM på genomförd utbildning. Detta erhålls då deltagaren medverkat 100% av kursdagarna.
Önskar du bli Certifierad vd, så går du de sista 15 dagarna på Certifierad Vd-utbildningen

UTBILDNINGSBLOCK

För att ge dig den absolut bästa utbildningen för att verka som Vd, har vi plockat ut de viktigaste områden att veta och förstå för rollen. Vilket också gör att du får en mycket effektiv och genomarbetad utbildning. Därför kan vi också ge en garanti på innehållet och att du får det du behöver för uppdraget. En mycket populär & uppskattad utbildning

-PDF för nedladdning & utskrift finns längst ned

5 dagars VD-programmet

GRUNDLÄGGANDE VD-KUNSKAP - DAG 1-5

DAG 1 – AKTIEBOLAGET – ÄGARE, STYRELSE & VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning

DAG 2 – EKONOMI 1

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av vd och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

DAG 3 – REKRYTERING

En felrekrytering beräknas kosta ca 280 000 kr, enligt en undersökning som revisionsföretaget Öhrlings PWC gjort bland småföretagare med 10-100 anställda. Hur undviker vi fallgroparna på bästa sätt? Hur ska vi göra för att säkerställa rekryteringen på absolut det bästa sättet? Ska vi anlita rekryteringsföretag eller kan vi, och har vi kunskapen själva? Ska vi använda tester? Hur många referenser ska jag ringa? Vi går igenom hela rekryteringsprocessen och ser på de bästa sätten att göra en bra rekrytering.

DAG 3 – ARBETSRÄTT

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser.

DAG 4 – MARKNADSFÖRING

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point ( USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

DAG 4 – FÖRSÄLJNING

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

DAG 5 – LEDARSKAP

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande, står det som förklaring i Wikipedia. Vad innebär det här i praktisk vardag? Vad är en bra ledare? Kan man träna sig till att bli en bra ledare, eller är det medfött? Hur ska vi på bästa sätt föregå med gott exempel inför både kunder, personal och andra intressenter? Vi är ansiktet utåt och vi är företagets ledare som vd, vilket ställer stora krav på oss som ledare.

DAG 5 – IDI – HEMARBETE

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI

ORGANISATION & UTVECKLING - DAG 6-10

ENDAST PÅ DEN 10 & 20 DAGARS UTBILDNINGEN. GÅR ATT BYGGA PÅ MED 5 ELLER 15 DAGAR

TILLVÄXT & LÖNSAMHET - DAG 11-15

ENDAST PÅ CERTIFIERAD VD-UTBILDNINGEN. GÅR ATT BYGGA PÅ MED 15 DAGAR

AFFÄRSUTVECKLING - DAG 16-20

ENDAST PÅ CERTIFIERAD VD-UTBILDNINGEN. GÅR ATT BYGGA PÅ MED 15 DAGAR

HEMARBETEN

Mellan utbildningstillfällen har du eget arbete som ska göras.
>> IDI. Läs texten ovan

KONTAKT

Gustaf Paulson, Executive People

FRÅGOR OM UTBILDNINGEN

Har du frågor om denna utbildning, eller någon annan utbildning hos oss, är du alltid välkommen att ringa mig direkt, så reder vi ut dina frågetecken.

Vill du hellre e-posta, så gör du det på gustaf@executivepeople.se

Välkommen att höra av dig 0702-388082

Våra olika utbildare om du kommer att få träffa under utbildningen ser du HÄR

PDF DETALJPLANERING

0

Start typing and press Enter to search

Grundläggande vdExecutive Program