3-DAGARS HÖGRE DIPLOMERAD STYRELSEUTBILDNING

 

bkpam238358_untitled-1_1

 

 

HÖGRE DIPLOMERAD STYRELSEUTBILDNING

UTBILDNINGEN SOM GER DIG HELHETEN 

Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete är då en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. I kursen Högre Diplomerad styrelseutbildning får du lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen och få hjälp med mallar och andra dokument. Styrelseutbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå.

I den Högre Diplomerade styrelseutbildningen ingår den Grundläggande styrelseutbildningen motsvarande den första dagen på utbildningen. Dag 2 och 3 ger fördjupade kunskaper i effektivt styrelsearbete. Har du redan gått vår Grundläggande utbildning finns möjlighet att enbart gå dag 2 och 3. Du väljer då Påbyggnad- Högre Diplomerad styrelseutbildning i kursutbudet för anmälan.

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:

 • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
 • Visioner och mål
 • Affärsplanen
 • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
 • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
 • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
 • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
 • Ekonomisk information som är viktig för styrelsen
 • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
 • Gruppdynamiken. Vem är jag och vilka passar i vår styrelse?
 • Ordföranderollen
 • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
 • Göra utvärdering av styrelsearbete

 

Styrelseutbildning Göteborg
Styrelseutbildning Stockholm
Styrelseutbildning Malmö


 

Vem bör delta?

Företagare och styrelseledamöter i små- och medelstora aktiebolag som i dag inte har en aktiv styrelse. Den riktar sig även till dig som har en begränsad erfarenhet av styrelsearbete, eller för dig som sitter i, eller vill sitta i en styrelse. Du vill

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik. Föreläsning och gruppdiskussioner. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

3 dagar.

Förkunskaper

Inga krav

Kursdatum & anmälan

 

 

Investering

20 750 kr (exkl. moms). Lunch och fika, utbildningsmaterial samt diplom ingår i kursavgiften.

pdf_icon INFORMATION HÖGRE DIPLOMERAD STYRELSEUTBILDNING

 

REFBANNER


Stockholm, Göteborg och Malmö