GRUNDLÄGGANDE STYRELSEUTBILDNING
OFFENTLIGT ÄGDA BOLAG

[column width=”two-third” place=”first”]

I vår Grundläggande styrelseutbildning riktad mot ledamöter i offentligt ägda bolag får du lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot.

I denna kurs lägger vi fokus på ägardirektiven som kommer från fullmäktige och hur rapporteringen sker i båda riktningarna. Vem sitter på beslutande stolar och hur kommuniceras alla direktiven. Vem är ordförande och hur ska det se ut för att det ska bli bra. Vad spelar ex partifärger in i styrelsearbetet? Svågerpolitik? Aktiebolagslagen eller Kommunallagen? Arbetstagarrepresentanter?

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:

 • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
 • Förstå rollfördelningen och vikten av ägardirektiv
 • Politiskt tillsatta styrelser
 • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
 • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
 • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
 • Ge exempel på ekonomisk information som kan vara viktig för styrelsen
 • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
 • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
 • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
 • Göra utvärdering av styrelsearbete
 • Förstå vikten av ägardirektivet

En mycket nyttig grundutbildning för dig i styrelsen för offentligt ägda bolag.

Vi kan också komma ut till er och utbilda hela styrelsen samtidigt, vilket är bra, då alla får samma information och arbetar i olika grupparbeten mot gemensamma mål. Vilket är ett av huvudsyftet med styrelsearbetet.

För mer information om hur vi kan skräddarsy utbildning till ert företag >> KONTAKTA OSS

 

Vem bör delta?

Ledare och styrelseledamöter i kommunala eller landstingsägda aktiebolag som i dag har en aktiv styrelse. Den riktar sig även till dig som har en begränsad eller ingen erfarenhet av styrelsearbete.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

1 dag

Förkunskaper

Inga krav

Kursdatum & anmälan

 >> KURSSCHEMA 

Investering

6 750 kr (exkl. moms). Utbildningsmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika samt intyg efter genomförd utbildning ingår i avgiften.

pdf_icon INFORMATION GRUNDLÄGGANDE STYRELSEUTBILDNING OFFENTLIGT ÄGDA BOLAG

[/column] [column width=”one-third” place=”last”]

 

bkpam238358_karinsundkvist1
Karin Sundquist.
Mycket värdefull utbildning! Den gav mig en bra helhetsbild av mitt arbete som vd. Kursen har väckt min nyfikenhet att gå djupare i många delar. Proffsigt upplägg och bra kursledare.

 

bkpam238358_per_hansen1

Per Hansén,
Gå kursen! Kunniga personer går igenom vad du behöver tänka på. Du får värdefulla råd om hur arbetet bör läggas upp. Det är en mycket prisvärd kurs!

[/column]
0

Start typing and press Enter to search