Personligt Ledarskap

 

Personligt ledarskap utvecklar dig som chef och människa. Personligt ledarskap handlar om personlig utveckling, ökad medvetenhet om dig själv, ditt beteende, dina behov och en medvetenhet om människors olikheter i din omgivning.

Personligt ledarskap handlar om att förstå vad du signalerar till din omgivning utifrån ditt beteende och dina behov som chef. Du kommer att få tillgång till ett verktyg som också hjälper att förstå andra människors behov och beteenden i olika situationer.

Att leda andra människor handlar till stor del om att hjälpa dem att tillfredsställa deras behov och om du själv inte förstår dina egna så kommer du ha svårt att prioritera andras behov och därmed inte lyckas i din roll som ledare. Personligt ledarskap ger dig verktyget för att utveckla ditt ledarskap, dig själv som människa och dina medarbetares välmående och trivsel på jobbet.

Mål med utbildningen

– Få ökad insikt i det egna beteendet kopplat till talanger (+) och fallgropar (-).
– Behärska metoden för att kartlägga andra människors beteendestil.
– Förstå olika beteendestilars grundläggande psykologiska behov.
– Du förbättrar din förmåga att samverka med och påverka andra.
– Kartlägga dina kärnkvaliteter och utmaningar i ditt ledarskap.

Målgrupp och antal deltagare

Utbildningen vänder sig till alla chefsbefattningar och roller där man samspelar med människor. Vi genomför från 6 deltagare och max 9 deltagare.

 

Upplägg, innehåll och pris

 

 

Genomförandeprocessen

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett inventeringssamtal med aktuell utbildningsledare. Förarbete skickas till deltagaren via mail och kan bestå i en ledarprofil eller annan uppgift inför utbildningens start.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen tillsammans med ”likasinnade” från andra organisationer i våra ”Öppna utbildningar” eller tillsammans med arbetskollegor i en ”Företagsanpassad utbildning”. Upplägget bygger på upplevelsebaserad inlärning med flera tillfällen med praktisk träning, reflektion och individuell handledning.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och en kursbeskrivning. Varje deltagare erhåller individuellt stöd och handledning, under och efter genomförd utbildning, kopplat till utbildningens innehåll och deltagarens chefsroll.

Business team working on project

 

 

 INTRESSEANMÄLAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Kurs

Ditt meddelande

 

 

 
Mycket bra och lättapplicerat verktyg som hela organisationen kommer ha stor nytta av dagligen.
Pär Södergren, MARK Södergren och Flink AB

0

Start typing and press Enter to search