P/E-talet är ett nyckeltal

P/E-talet har fått sitt namn från engelskans price/earnings och tillhör gruppen aktierelaterade nyckeltal. Det beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med vinst per aktie efter skatt(P/E). 

Måttet anger hur pass högt värderat ett företag är i förhållande till dess vinst och gör att jämförelse mellan aktier kan avgöra storleken på ett företag. P/E-talet är särskilt användbart vid värdering av företag inom samma bransch och som har liknande tillväxtutsikter och därmed jämförbara resultatsiffror. 

Så beräknas P/E-tal

P/E beräknas som beskrivet genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie. Om vi antar att en aktie kostar femtio kronor och vinst per aktie efter skatt är 5 kronor får vi då 50/5=10. P/E-talet är alltså 10. Vi kan då säga att man får betala 10 kr för varje krona som företaget tjänar per år.

0

Start typing and press Enter to search