När du sätter något i pant, så tar du en tillgång som säkerhet för borgenären som lånar ut pengar. Tillgången som du ska lämna i pant kan antingen lämnas över fysiskt till långivaren eller som ett pantbrev som representerar den pantsatta tillgången.

Handpant

Handpant är det gammaldags sättet att pantsätta på och avser lös egendom. Här blir föremålet värderat av pantlånaren och lånet baseras på värdet av föremålet. Om du ångrar att du pantsatte tillgången eller föremålet så kan du betala för att få tillbaka föremålet inom en bestämd tidsfrist.

Hypotekarisk pant

Hypotekarisk pant skiljer sig från handpant, eftersom man får lov att behålla det man har pantsatt. Även om det är en bil som pantsatts genom hypotekarisk pant, så behåller man bilen men däremot skriver man under på ett pantbrev som säkerhet för lånet. Institut som använder sig av hypotekarisk pant som säkerhet för lån kallas för hypotek.

Om man som låntagare inte sköter sina avbetalningar, eller bryter överenskommelser i samband med lånet, så har pantlånaren rätt att realisera panten. Det kan t.ex. ske genom en tvångsaktion där pantlånaren säljer låntagarens tillgång till högstbjudande.

0

Start typing and press Enter to search