Vad är en warrant?

Warrant

Warranter är obligationer

Warranter kan beskrivas som optioner med lång löptid, alltså livslängd. Mer utförligt kan de dock beskrivas som värdepapper med möjligheten att ta del av värdeförändringar av ett annat värdepapper eller aktie, utan att ett köp av själva aktien eller värdepappret sker. Löptiden på warranter är begränsad och ges ut av en emittent vilket oftast är en bank.

Warranter är börsnoterade och kan delas in i köpwarranter och säljwarranter. Köpwarranter minskar i värde när marknadsräntan sjunker och ökar i värde om räntan stiger. Med säljwarranter händer det motsatta, alltså att värdet ökar när marknadsräntan sjunker och minskar när marknadsräntan ökar.

 

Turbowarranter

Det finns en tredje typ av warrant som kallas för turbowarrant. Denna typ har en så kallad knock out- eller barriärnivå. När värdet på den underliggande tillgången uppnår denna nivå, upphör turbowarranten att gälla.

 

Fördelar och nackdelar med warranter

En warrant är alltid kopplad till en underliggande tillgång. Denna tillgång kan vara en aktie, aktieindex eller valuta. Warranter är högriskplaceringar, vilket innebär stora möjligheter till vinst. Den som köper warranter behöver inte riskera så stort kapital, eftersom warranten kostar betydligt mindre än vad dess underliggande tillgång gör. Däremot kan du förlora hela ditt satsade kapital enbart beroende på små kursändringar.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå