Vad är vägt genomsnitt?

Vägt genomsnitt

Vägt genomsnitt är en lagervärderingsmetod

Vägt genomsnitt, eller vägd genomsnittsberäkning, används när den vanligaste metod för lagervärdering, FIFO, inte kan appliceras. Metoden får endast användas om det kan antas att resultatet stämmer överens med det som hade fåtts genom tillämpning av FIFO. Det vägda genomsnittet ger en genomsnittlig kostnad för de varor ett företag har att sälja som färdiga varor.

 

Hur beräknas vägt genomsnitt?

Det vägda genomsnittet beräknas genom att summera det ingående lagret med årets inköp och dividera med antalet inköp.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå