Vad är en transaktion?

Transaktion

Transaktioner är byten

En transaktion är ett ekonomiskt begrepp som innebär att parter utbyter varor eller tjänster mot betalning. De beskrivs ofta som ett ekonomiskt flöde, alltså en inbetalning, överföring eller betalning efter överenskommelse, och innebär till största del monetära transaktioner. Transaktioner kan delas in i fyra huvudgrupper:

Produkttransaktioner beskriver transaktioners ursprung och användning, exempelvis om en produkt är inhemsk eller importerad, och var den slutgiltiga konsumtionen kommer att ske eller om den ska exporteras.

Fördelningstransaktioner beskriver det värde som genereras i en överföringsprocess från att en produkt fördelas mellan till exempel arbetskraft och kapital.

Finansiella transaktioner är ökning av finansiella tillgångar eller ökning av skulder.

Andra transaktioner så som kapitalförslitning och försäljning av icke producerade, icke-finansiella tillgångar.

Det är viktigt att komma ihåg att även om en transaktion inte är monetär, så ska ändå värdet tas upp som monetärt i bokföringen.

 

Hur bokförs transaktioner?

Vid bokföring av transaktioner tillämpas dubbel bokföring enligt praxis. Där bokförs varje transaktion på minst två konton i debet och kredit. Dock bokförs alla transaktioner nästan alltid på tre ställen; en gång i debet, en gång i kredit och en gång på ett momskonto, då moms i de flesta fall tillkommer både vid köp och försäljning av varor och tjänster.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå