Vad är ett traktamente?

Traktamente

Traktamente betalas för tjänsteresor

Ett traktamente är en ersättning som anställda kan få av arbetsgivaren för resor som genomförs i tjänsten. Traktamentet ska kompensera de ökade levnadskostnaderna som uppstår under tjänsteresan, som utgifter för mat, dryck och andra mindre utgifter. Om arbetsgivaren eller någon annan betalar för den anställdes måltider under tjänsteresan blir traktamentet lägre. En anställd kan få traktamente för heldag, halvdag samt natt.

 

Skattefritt traktamente

Ett traktamente är upp till ett visst schablonbelopp skattefritt för den anställde. Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige kallas maximibelopp och uppgår år 2014 och 2015 till 220 kr för en hel dag. Om arbetsgivaren väljer att betala ut ett större belopp än det skattefria traktamentet, blir den resterande delen skattepliktig. Maximibeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter de tre månaderna kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente till den anställde. Efter två år sker en ytterligare reducering av traktamentet.

 

Förutsättningar för att traktamente utbetalas

För betalning av traktamente krävs det att den anställde är på en tjänsteresa. Det betyder att resan måste ha samband med företagets affärsverksamhet. Dessutom måste en anställd alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Ytterligare ett krav för att traktamente ska vara berättigat är att den anställde reser till en plats som ligger minst 50 kilometer från den ordinarie arbetsplatsen och minst 50 kilometer från den anställdes bostad.

 

Så avgörs tjänsteresans längd

Tjänsteresan påbörjas när den anställde lämnar kontoret eller bostaden. Om resan inleds innan klockan 12:00 anses avresedagen vara en hel dag, och om resan börjar efter klockan 12:00 räknas det som en halv dag. Tjänsteresan anses avslutas när den anställde kommer tillbaka till kontoret eller bostaden. Om klockan är efter 19:00 när den anställde kommer tillbaka räknas hemkomstdagen som en hel dag, medan hemkomst innan klockan 19:00 ger rätt till ersättning för en halv dag.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå