Vad är en successiv vinstavräkning?

Successiv vinstavräkning

Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik

Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik som innebär att redovisa pågående arbeten som upplupna intäkter istället för att redovisa dem när hela arbetet är färdigställt.

För ett företag som arbetar med uppdrag där fakturering sker per timme (oavsett fast pris eller löpande räkning) betyder det att varje timme som utförts inom projektet eller uppdraget redovisas som en intäkt. Vid fakturering avräknas den redan intäktsförda tiden.

På motsvarande sätt som intäktsavräkning, kan upplupna kostnader kostnadsföras omedelbart som de uppstår för att sedan avräknas vid faktuering.

 

När är successiv vinstavräkning särskilt lämpligt?

Successiv vinstavräkning är särskilt lämpligt för företag som fakturerar långt efter att arbeten genomförs. Fördelen är att intäkterna redovisas enligt beläggningsgraden på arbetsstyrkan.

Om exempelvis ett projekt eller ett uppdrag blir långsträckt i tid och fakturering endast sker efter helt slutfört arbete kan successiv vinstavräkning göra det enklare att jämföra företagets resultat från en period till en annan.

 

När bör successiv vinsträkning inte tillämpas?

För företag och organisationer som utför korta uppdrag där fakturering sker i anslutning till uppdragets avslutande, eller fakturerar månadsvis på löpande räkning innebär inte successiv vinstavräkning några uppenbara fördelar.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå