Vad är skatt?

Skatt

Olika typer av skatter

Skatt är en avgift eller en del av ett större belopp som ska betalas in till staten. Det finns flera olika skatter i Sverige, som inkomstskatt, moms (mervärdesskatt), punktskatt, trängselskatt och fordonsskatt. Syftet med skatten är att finansiera kollektiva nyttigheter, det vill säga offentliga utgifter och investeringar, så som skola, sjukvård, social omsorg, infrastruktur och mycket annat. Avsikten med skatten kan i bland även vara att styra människors val, för att till exempel få oss att köpa mindre av en vara som anses skadlig.

 

Moms

Moms, eller mervärdesskatt med ett annat namn, är den skatt som betalas till staten vid handlande med varor och tjänster. När en privatperson köper en vara eller en tjänst är momsen nästan alltid inkluderad i det pris som betalas medan företagare själva måste lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster samt betala och redovisa moms för de varor de handlar med.

 

Punktskatt

Punktskatt en är skatt som läggs på utvalda varor och har ofta som syfte att kontrollera och styra människors konsumtionsval. Exempel på varor där en punktskatt är pålagd är tobak, alkohol, energi, reklam, spel och lotteri.

 

Inkomstskatt

I Sverige ska som huvudregel skatt betalas på alla inkomster. Det allra vanligaste är skatt på lön, men skatt ska även betalas på pension och sjukpenning. Inkomstskatten går till kommunerna, landstingen och staten. Skatten kan variera mellan olika kommuner, eftersom det är politikerna i respektive kommun som avgör hur hög den kommunala skatten ska vara. Som grundregel ska alla inkomster redovisas i den personliga inkomstdeklarationen som skickas in till Skatteverket.

 

A-skatt, F-skatt och FA-skatt

A-skatt betalas av den som är anställd eller är pensionär. Det innebär att det är arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren som betalar de sociala avgifterna (i form av arbetsgivaravgifter) och gör skatteavdrag. Den som bedriver ett eget företag kan efter ansökan hos Skatteverket bli godkänd för F-skatt, vilket betyder att företagaren själv betalar de sociala avgifterna (i form av egenavgifter). Om du driver en egen näringsverksamhet och samtidigt har inkomst från anställning ska du vara godkänd för både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt.

 

Obegränsad och begränsad skattskyldighet

I Sverige kan du vara obegränsat eller begränsat skattskyldig. Är du bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning är du obegränsat skattskyldig i Sverige vilket betyder att du ska betala skatt i Sverige för din inkomst. Det finns dock undantag till skattskyldigheten exempelvis på grund av interna regler eller på grund av att Sverige har slutit ett skatteavtal med ett annat land. Du kan läsa mer om reglerna för obegränsad och begränsad skattskyldighet hos Skatteverket.

 

Skatt för olika företagsformer

Skattereglerna för företag är olika beroende på vilken bolagsform som verksamheten bedrivs i. I en enskild näringsverksamhet beskattas ägaren för företagets vinst. Ett handelsbolag eller kommanditbolag beskattas inte för vinsten. Det är i stället varje delägare som beskattas för sin andel av vinsten. Aktiebolag beskattas med den så kallade bolagsskatten på den vinst som företaget haft under året. Därutöver beskattas ägaren för den lön som utbetalas från aktiebolaget. För en ekonomisk förening gäller att föreningen beskattas för vinsten.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå