Vad är ett rutavdrag?

Rutavdrag

Rutavdrag är till för privatpersoner

Rutavdrag är ett skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rut är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt.

Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

 

Med hur mycket kan rutavdraget gälla?

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med rotavdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster avseende båda avdragen som får uppgå till 100 000 kronor.

Avdraget ger berättigande till avdrag med 50 procent, men dock högst med 50 000 kronor.

 

Vem kan få rutavdrag?

För att få rutavdrag gäller det att personen som ansöker är över 18 år, har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret (alltså att ansökaren betalar skatt i Sverige oavsett om inkomsten kommer från utlandet eller från Sverige) och har betalat för rutarbetet.

 

När ges inte rutavdrag?

Närstående, så som makar eller släkt, får inte utföra arbetet om rutavdraget ska godkännas. Om ansökaren har en enskild firma och avser använda den för husarbetet godkänns inte det. Samma gäller för andra bolagsformer som ansökaren själv är delägare i, så som ett aktiebolag.

 

På vilka sätt kan rutavdrag fås?

De finns tre sätt att få rutavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå