Vad är ett rotavdrag?

Rotavdrag

Rotavdrag är till för privatpersoner

Rotavdrag är ett skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renoveringombyggnad och tillbyggnad.

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Däremot berättigar det inte avdrag för uppförande av nya hus eller byggnader. För att du ska ha rätt till avdraget gäller det att du äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till.

Rot- och rutarbete kallas med en gemensam beteckning hos Skatteverket för husarbete.

 

Med hur mycket kan rotavdraget gälla?

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med rutavdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster avseende båda avdragen som får uppgå till 100 000 kronor.

Avdraget ger berättigande till avdrag med 50 procent, men dock högst med 50 000 kronor.

 

När ges inte rotavdrag?

Rotavdrag ges inte om en bostad hyrs ut och husarbetet beräknas utföras under den tid som bostaden är uthyrd, oavsett om det är en kortare eller längre period. Om personen som ansöker om rotavdrag inte äger bostaden som rotavdraget gäller beviljas det inte. Rotavdrag gäller heller inte kooperativa hyresrätter.

Närstående, så som makar eller släkt, får inte utföra arbetet om rotavdraget ska godkännas. Om ansökaren har en enskild firma och avser använda den för husarbetet godkänns inte det. Samma gäller för andra bolagsformer som ansökaren själv är delägare i, så som ett aktiebolag.

 

På vilka sätt kan rotavdrag fås?

De finns tre sätt att få rotavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå