Vad är reklamskatt?

Reklamskatt

Skatt på annonser och reklam

Reklam är ett meddelande som används i kommersiellt syfte, det vill säga i syfte att sälja en vara eller tjänst. Reklamskatt är en punktskatt som ska betalas på annonser och reklam som offentliggörs inom Sverige. I reklamskattelagen, eller lagen om skatt på annonser och reklam (1972:266), finns bestämmelser om när reklamskatt ska betalas.

 

Skattesatser för reklamskatt

För annonser i en allmän nyhetstidning, periodisk publikation, är skattesatsen 3 procent av beskattningsvärdet och i övriga fall 8 procent av beskattningsvärdet. Det betyder att om en annonstidning följer med den allmänna nyhetstidningen är skattesatsen 3 procent och om en annonstidning delas ut separat ska 8 procent betalas i reklamskatt. Skattesatsen är dock 8 procent för annonser i annonsblad, katalog eller program även om publikationen är periodisk. Skatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen.

 

Undantag från reklamskatt

Annonsering på tv-reklam, radioreklam och Internet omfattas inte av reklamskattelagen. Dessutom har tidningar och tidskrifter ett grundavdrag på 50 miljoner per år vilket innebär att många mindre tidningar och tidskrifter inte behöver betala reklamskatt.

 

Reklamskatt ska redovisas i en deklaration

Den som är skyldig att betala reklamskatt ska registreras som skattskyldig för reklamskatt hos Skatteverket senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas. Den skattskyldige ska periodvis redovisa reklamskatten i en deklaration för reklamskatt som skickas ut av Skatteverket cirka tre veckor före dagen då deklarationen ska vara inlämnad.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå