Vad är referensränta?

Referensränta

Referensräntan fastställs en gång per halvår

Referensräntan är en officiell räntesats som fastställs varje halvår av Riksbanken. Det betyder att referensräntan bestäms och därmed även kan ändras den 1 januari och den 1 juli varje år. Referensräntan styrs av reporäntan, som även den bestäms av Riksbanken. Referensräntan motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår. Om det behövs avrundas talet uppåt till närmast halva procentenhet. I motsats till en del andra räntor har referensräntan inget penningpolitiskt syfte, utan används i stället för att beräkna andra räntor.

 

Andra räntor baseras på referensräntan

Många räntor vi stöter på i samhället utgår från Riksbankens referensränta. Dröjsmålsränta vid försenad betalning är ett sådant exempel. Enligt räntelagen ska dröjsmålsräntan, om inget annat avtalats, uppgå till referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan styr även huvudparten av kreditgivares, till exempel bankers, inlåningsräntor och utlåningsräntor.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå