Vad är en redovisningsbyrå?

Redovisningsbyrå

Redovisning och bokföring

Redovisning syftar till att dokumentera och organisera ett företags ekonomiska information för att göra den tillgänglig för företagets interna och externa intressenter. Redovisning är ett mer omfattande begrepp än bokföring som förutom att innefatta den löpande bokföringen bland annat även innebär bokslut, årsredovisning och deklarationer.

 

En redovisningskonsult arbetar på en redovisningsbyrå

En redovisningskonsult erbjuder företag hjälp och rådgivning med olika typer av redovisningstjänster. En del blandar ihop begreppen redovisningskonsult och revisor som faktiskt är två olika yrkesroller. En redovisningskonsult arbetar som ett företags rådgivare och har ett betydligt vidare arbetsområde och än en revisor. En revisors uppgift är att granska ett redan utfört arbete. En redovisningskonsult kan starta och driva en egen redovisningsbyrå eller vara anställd på en redovisningsbyrå.

 

Auktoriserad redovisningskonsult

Titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) lanserades 2006 och erhålls av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. En auktoriserad redovisningskonsult genomför en kvalitetskontroll vart sjätte år och genomgår löpande vidareutbildning.

 

God redovisningssed på redovisningsbyrån

Arbetet på redovisningsbyrån ska följa god redovisningssed vilket innebär att det ska utföras i enlighet med god praxis och enligt de redovisningslagar och redovisningsrekommendationer som finns. Redovisningskonsulten ska arbeta enligt bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå