Vad är provision?

Provision

Provision är en rörlig ersättning

Provisionslön är en rörlig kompensation som baseras på den anställdes arbetsprestationer under en viss period. Det innebär att provisionslön tillhör kategorin rörlig lön, och är en individuellt anpassad lön som regleras i arbetstagarens anställningsavtal. Det förekommer att provision används som en del av lönen, samtidigt som den anställde har en fast ”grundlön”, men det är heller inte ovanligt att arbetstagare enbart har en provisionslön.

 

Provisionslön är vanligt i försäljningsbranschen

Provisionen utgår från den anställdes individuella prestation, det vill säga hur väl uppsatta mål så som sålda enheter eller antal nya kunder har uppfyllts. Provisionslön förekommer relativt ofta i försäljnings- och mäklarbranschen. Det är vanligt att ersättningen utgör en procentuell andel av den anställdes försäljning under en viss period, ofta en månad. Det förekommer också att ersättning i form av provision utgår när ett företag anlitar någon utanför företaget för att utföra ett uppdrag. Provisionen utgör då ofta en procentuell andel av den omsättning som uppdragstagaren genererar åt uppdragsgivaren.

 

Rättigheter för arbetstagare med provisionslön

Den provision som en anställd ska erhålla måste framgå av det anställningsavtal som tecknas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Provisionslön är sjuklönegrundande och pensionsgrundande. Provisionslön räknas som semesterlönegrundande rörlig lön och ska utbetalas i sin helhet under semesteråret. Det betyder att semesterlön som baseras på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och inte kan sparas till senare år.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå