Vad är en offert?

Offert

En offert är ett skriftligt förslag

När en kund vill inleda ett samarbete med ett företag kontaktar kunden oftast företaget för att få ett förslag på pris och villkor för en vara eller en tjänst. Detta kallas för en offert. En offert kan vara både muntlig och skriftlig och när en sådan har lämnats kan kunden ta ställning till om ett samarbete ska inledas. Om inget annat skriftligt avtal upprättas kommer offerten att ses som bindande.

Om ett skriftligt förslag gäller en större tjänst som exempelvis innehåller offentliga upphandlingar kallas detta för anbud. Ett anbud innebär dock det exakt samma som en offert, med skillnaden att ett anbud är bindande tills det att acceptfristen gått ut för att minska risken för spridning av känslig information.

 

Vad ska en offert innehålla?

Eftersom en offert är ett föreslaget säljdokument är det viktigt att samtliga delar som finns med i offerten är tydliga och riktiga. Det är inte bestämt enligt lag vad en offert ska innehålla och därför kan olika offerter se väldigt olika ut. Några punkter som är viktiga att ha med är dock:

  • säljarens namn eller företagsnamnet samt kontaktuppgifter och momsregistreringsnummer
  • beskrivning av vilken typ av tjänst eller vara som avses samt leveranstid
  • pris per enhet och totalt pris
  • uppskattning av hur lång tid arbetet kommer att ta
  • leverans- och betalningsvillkor
  • hur länge priserbjudandet gäller.

 

När offerten har accepterats

Om kunden eller köparen accepterar offerten är avtalet bindande. Kunden kan därefter välja att acceptera enligt vissa villkor. Om kunden accepterar offerten i sin helhet utan ändringar och innanför den tidsram som erbjöds kallas det för ren accept. Om däremot vissa ändringar tillkommer kallas det för oren accept. Dessa ändringar kan vara att kunden försöker pruta eller inte går med på leveranstiden, och lämnar då företaget i fråga att åter ta ställning till kundens krav och förfrågan. Om företaget accepterar kundens nya förfrågan, sluts ett avtal.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå