Vad är ett nyckeltal?

Nyckeltal

Nyckeltal används för jämförelse

Ibland räcker det inte med att se till resultatet på bokslutsdagen om företaget går bra eller dåligt. Då behövs det mer detaljerad information för att beskriva hur det egentligen går för företaget, och för att kunna göra detta används tal som kallas för nyckeltal. Med nyckeltal mäts nuläget mot de uppsatta mål som företaget har för att veta om de är på rätt väg.

Nyckeltal används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år. Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analys. Dessutom ger de en god översikt över företagets ekonomiska tillstånd vilket kan vara intressant för potentiella investerare, samt att det ger banker information om företaget vid eventuell låneansökan.

 

Olika typer av nyckeltal

Nyckeltal delas in i olika kategorier beroende på vad det är de mäter. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har utvecklat en rekommendation för att få en mer enhetlig översikt över de olika nyckeltalen och därmed delat in dem i fyra olika kategorier. Kategorierna är avkastningstal, mått för arbets- och kapitalintensitet, finansiella mått och aktierelaterade mått. Den annars vanligaste indelningen är lönsamhetsmått, finansiella mått och verksamhetsmått.

 

Avkastningstal

Dessa typer av mått mäter ett företags avkastning vilket visar hur värdet på en tillgång förändrats från en viss tidpunkt till en annan. Avkastningstalet innefattar även marginalmått, så som vinstmarginal och bruttomarginal, som visar hur mycket av vinsten i ett företag som är ren vinst och hur stor omsättningen är efter att kostnaden för sålda varor är avdragen.

 

Mått för arbets- och kapitalintensitet

Denna kategori innehåller mått som berör personalen och företagets kapital och jämför användningen av kapital med faktorer så som arbete och produktion. Exempelvis visar måttet omsättning per anställd hur produktivt företaget är och kapitalomsättningshastighet hur mycket intäkterna ökar i förhållande till det kapital som företaget har.

 

Finansiella mått

Finansiella nyckeltal visar på ett företags finansiella styrka. Exempel på ett sådant mått är soliditet, som visar på ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Ett annat mått som faller under samma kategori är räntetäckningsgrad, som visar hur mycket ett företags vinst kan minska utan att räntebetalningarna riskeras.

 

Aktierelaterade mått

Dessa typer av mått är av intresse för de som har aktier i företaget. För att möjliggöra jämförelse mellan aktiekurs och vinst används vad som kallas för P/E-tal, från engelskan price/earnings. Ett annat intressant aktierelaterat mått är utdelning i procent av eget kapital, vilket är utdelningen dividerad med det egna kapitalet per aktie.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå