Vad är en momsredovisning?

Momsredovisning

Momsregistrerade företag måste lämna momsredovisning

Moms ska betalas på majoriteten av alla varor och tjänster. Den som driver eget företag ska betala och redovisa moms till staten genom Skatteverket, och måste anmäla sig för att bli momsregistrerad. Vid en momsregistrering får företaget ett momsregistreringsnummer av Skatteverket.

Det finns två typer av moms, ingående moms och utgående moms. Ingående moms är momsen på det ett företag köper och det är den moms du som företagare har rätt att få tillbaka. Den utgående momsen är den moms som läggs på de varor och tjänster en företagare säljer. Momssatsen varierar beroende på typ av vara och tjänst, men den är antingen 6 procent, 12 procent eller 25 procent. Det är den utgående momsen du som företagare måste redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden, det vill säga skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, ska företagaren antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket.

 

Hur ska momsen redovisas?

Momsen kan redovisas med hjälp av två olika metoder, bokslutsmetoden (kallas även kontantmetoden) och faktureringsmetoden. Bokslutsmetoden får ett företag använda om det har en årsomsättning på mindre än tre miljoner kronor. Metoden innebär att företaget bokför när det får betalt från kunden eller betalar för ett inköp. Faktureringsmetoden måste användas om företaget har en omsättning som är större än tre miljoner kronor per år. Faktureringsmetoden innebär att företaget måste bokföra dels när det får eller skickar en faktura, och dels när betalning sker.

 

Momsen redovisas i en momsdeklaration

Företag ska redovisa momsen till Skatteverket i en så kallad momsdeklaration (även kallad mervärdesskattedeklaration). Det innebär att företaget måste redogöra för både den ingående momsen och den utgående momsen för varje redovisningsperiod. Skulle det vara så att företaget under en viss period inte har någon moms att redovisa måste trots det en momsdeklaration rapporteras in till Skatteverket för varje redovisningsperiod. Om du struntar i att redovisa momsen kan ditt företag blir skyldig att betala förseningsavgift och/eller bli skönsbeskattad. Vid en skönsbeskattning gör Skatteverket en uppskattning av den skattskyldiges skatteunderlag (i detta fall momsunderlag) och fastställer vilket momsbelopp som företaget ska betala.

 

Hur ofta ska ett företag redovisa moms?

Hur ofta ett företag ska redovisa momsen styrs av företagets redovisningsperiod, vilket i sin tur beror på företagets storlek på omsättningen. Beroende på redovisningsperioden redovisas momsen en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år, men alltid i en momsdeklaration. Skatteverket skickar ut ett registerutdrag till företaget där det även finns information om hur ofta momsen ska redovisas.

 

Importmoms

Den 1 januari 2015 ändrades reglerna angående redovisning av importmoms. Från och med den 1 januari 2015 ska företagare som är momsregistrerade i Sverige redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för som tidigare till Tullverket. Är du inte momsregistrerad, eller om du är momsregistrerad men de varor du importerar endast används privat, är det fortfarande Tullverket du ska vända dig till.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå