Vad är en leverantörsskuld?

Leverantörsskuld

Hur uppstår en leverantörsskuld?

En leverantörsskuld uppkommer när ett säljande företag har gett ett köpande företag kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En leverantörsskuld är alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster. Efter ett inköp får företaget en faktura från sin leverantör. Så länge fakturan är obetald har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld ska alltså bokföras.

 

Att bokföra leverantörsskulder

Leverantörsskulder måste betalas av inom en given tidsram. En leverantörsskuld klassificeras som en kortfristig skuld, vilken definieras som en skuld med löptid kortare än ett år. Bokföringslagen är den lag som i Sverige reglerar hur företag och organisationer ska sköta sin bokföring.

Ett företag som bokför enligt fakturametoden bokför leverantörsskulder när leverantörsfakturor ankommer medan verksamheter som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför leverantörsskulder först vid bokslutet. Obetalda fakturor måste betalas som överenskommet enligt avtal. Ett företag eller en privatperson som inte betalar sina fakturor riskerar att skulden förfaller och går till inkasso.

 

En leverantörsreskontra skapar överblick

För att få en översikt över vilka leverantörsfakturor som inkommit, vilka som redan betalats, och om några fakturor har förfallit använder många företag en så kallad leverantörsreskontra. En leverantörsreskontra är en typ av reskontra vilken är en specifikation till ett konto främst i balansräkningen. I den löpande bokföringen är det vanligt att man specificerar kontona kundfordringar och leverantörsskulder, som då kallas kundreskontra respektive leverantörsreskontra.

En leverantörsreskontra är ett register över specifika leverantörsfakturor som specificerar leverantörsnamn, fakturanummer, fakturabelopp och fakturadatum. Leverantörsreskontran innehåller även information om total leverantörsskuld och hur den fördelar sig på de olika leverantörsfakturorna.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå