Vad är ett konsumentprisindex?

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex har tre användningsområden

Konsumentprisindex (KPI) har som övergriplig uppgift att mäta den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror. Det beräknas månadsvis av SCB, Statistiska Centralbyrån. KPI har även andra användningsområden som kan delas in i tre underkatergorier:

  • Mätning av inflationsutvecklingen
  • Mätning av kompensationer vid exempelvis pensioner och återbetalning av studiemedel
  • Deflatering, alltså omräkna värdebelopp från löpande till fasta priser.

 

​Hur konstrueras ett prisindex?

När ett prisindex konstrueras sker det i två steg. Det första steget består av att en så kallad “varukorg” definieras, det vill säga varor och tjänster som ett hushåll konsumerar under en månad. Detta görs av SCB varje månad och varukorgen bör innehålla samma typ av varor och tjänster varje gång den samlas in. Därefter jämförs priset på varukorgen med tidigare varukorgar, vartefter förändringen står som grund för konsumentprisindexet.

 

Konsumentprisindex och inflation

Konsumentprisindex används i direkt relation till ett lands inflation. Detta görs genom att använda följande formel:

((Index december 2014 – Index december 2013) / Index december 2013) x 100

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå