Vad är en kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal och är ett mått för arbetskrafts- och kapitalintensitet som visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital i förhållande till omsättningen. Ju högre kapitalomsättningshastighet, desto mindre bundet kapital har företaget. För att öka kapitalomsättningshastigheten och därmed minska det bundna kapitalet, är det enklaste att minska varulagret.

Kapitalomsättningshastigheten används för att göra jämförelser inom det egna företaget samt för jämförelse av företag inom samma bransch.

 

Hur beräknas kapitalomsättningshastigheten?

Formeln för att beräkna kapitalomsättningshastigheten ser ut som följande:

Kapitalomsättningshastigheten = omsättning ÷ totalt kapital

 

Nyckeltalet kapitalomsättningshastighet används med andra nyckeltal

Nyckeltalet kan användas för att räkna ut ett företags räntabilitet, alltså avkastning. Det kan räknas ut genom att multiplicera vinstmarginalen med kapitalomsättningshastigheten.

Kapitalomsättningshastigheten används även i den så kallade du Pont-modellen, som visar på hur olika faktorer påverkar kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen genom ett räntabilitetssamband, vilket kan härledas från räntabilitetsformeln.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå