Vad är en juridisk person?

Juridisk person

En juridisk person har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.

Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person, då ägaren och firman är samma person.

 

Juridisk person skyddar inte ägarna helt

Det finns många fördelar med att ha en företagsform som är en juridisk person, då det är företaget som har ansvar för företagets åtaganden. Skyddet är dock inte absolut och om den juridiska personen finner sig själv i en rättslig situation (ex. gällande en stor skuld) kan en domstol besluta att det är personerna bakom företaget som bär ansvarsskyldighet. Det kallas för ansvarsgenombrott och innebär att ägarna eller andra fysiskt ansvariga personer måste betala skulden, trots att den officiellt hör till företaget eller bolaget.

 

Juridisk person enligt svensk rätt

Exempel på juridiska personer i Sverige är:

 • svenska staten
 • landsting
 • kommuner
 • aktiebolag
 • handelsbolag
 • kommanditbolag
 • ekonomiska föreningar
 • bostadsrättsföreningar
 • stiftelser
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • erkända arbetslöshetskassor
 • dödsbon
 • konkursbon
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå