Vad är intern redovisning?

Intern redovisning

Redovisningens två grenar: intern och extern redovisning

Syftet med redovisning är att dokumentera och sammanställa relevant information som rör ett företag och dess verksamhet. Redovisningen ska se till att företagets interna och externa intressenter har åtkomst till den information de behöver. Det finns två grenar inom redovisning, extern redovisning och intern redovisning. Den interna redovisningen har som ändamål att ge de som arbetar inom företaget betydelsefull information som rör framtiden.

 

Den interna redovisningen vänder sig till interna intressenter

Den interna redovisningen behandlar främst interna händelser, det vill säga transaktioner inne i företaget. Intern redovisning riktar sig främst till personer inom företaget. Till de interna intressenterna räknas exempelvis företagsledning, avdelningschefer och medarbetare. Den interna redovisningen ska ge ekonomisk information till ägare och ledning och fungerar därför som underlag för beslutsfattande och planering av företagets verksamhet.

 

Vad omfattar intern redovisning?

Intern redovisning används bland annat för framtagande och uppföljning av budgetar och ekonomiska kalkyler samt av rapporter som används löpande under året. Till skillnad från den externa redovisningen finns det ingen lagstiftning som reglerar hur den interna redovisningen ska utformas eller vad den ska omfatta. I många fall slås den interna och den externa redovisningen ihop till en gemensam redovisning i stället för att de båda systemen hålls separata.

 

Hur går det interna redovisningen till?

Den interna redovisningen är en regelbunden process av insamling, behandling, rapportering och presentation av ekonomiska (historiska) data. Det betyder att den interna redovisningen, precis som den externa, behandlar händelser som redan har inträffat. Sammanställningen av historiska data används för att bedöma en verksamhets utfall och uppnådda resultat, men ligger också till grund för företagets framtida verksamhetsplanering.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå