Vad är en immateriell tillgång?

Immateriell tillgång

Inom ekonomi avser immateriella rättigheter förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremå, t.ex. licensrättigheter och goodwill. Immaterialrätten består av fyra områden: patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Immateriella tillgångar kan finnas på ett fysiskt föremål som t.ex. musik på en CD-skiva eller ett dokument. En förförmögenhetsrätt delas in i om den är materiell eller immateriell beroende på vad som har störst förmögenhetsvärde.

En immateriell förmögenhetsrätt kallas även intellektuell förmögenhetsrätt och är ett rättsligt anspråk på att ensam förfoga över det intellektuella verket. Det betyder att rättighetshavaren har en form för förmögenhetsrätt, vilket betyder att rättighetshavaren har rätt att t.ex. framställa kopior eller att använda ett varumärke i marknadsföringssyfte.

 

Vem utfärdar patent?

I Sverige är det Patent och registreringsverket (PRV) som utfärdar patent enligt patentlagen. PRV är även den myndighet i Sverige som har ansvar för området industriell egendom. PRV ger ut tidningen Patenttidningen med en förteckning över nya patent. Justitiedepartementet är den myndighet som har ansvar för området upphovsrättsfrågor.

 

Internationell immaterialrätt

På internationell nivå finns organisationen World intellctual property organization (WIPO) som är ett fackorgan inom FN, som har som uppgift att skydda intellektuell egendom över hela världen och främja ett samarbete mellan länderna. WIPO bedriver ett nära samarbete med Världshandelsorganisationen (WTO).

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå