Vad är husavdrag?

Husavdrag

Husavdrag består av rot‑ och rutavdrag

Hushållsskatteavdrag (husavdrag eller HUS‑avdrag) är namnet på det system med skattereduktion för arbetskostnader i samband med privatpersoners köp av hushållsarbete, reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Husavdraget omfattar dels rotavdrag, dels rutavdrag.

Husavdraget motsvarar 50 % av arbetskostnaden inklusive moms med ett tak för skattereduktionen på 50 000 kr/år och person. Eftersom avdraget gäller per person kan exempelvis två personer i gemensamt hushåll sammanlagt göra avdrag på högst 100 000 kr/år. Skattereduktionen gäller endast arbetskostnaden. Man kan därmed inte få avdrag för material- och resekostnader i samband med det utförda arbetet.

Avsikten med skattereduktionen är bland annat att skapa nya jobb inom hushålls- och byggsektorn, samt att underlätta för redan befintliga företag i branschen. Genom att göra tjänsterna billigare för privatpersoner syftar åtgärden dessutom till att minska förekomsten av svart arbetskraft. Skatteverket är den myndighet som informerar och kan svara på frågor gällande husavdraget.

 

Vad kan man göra avdrag för?

Rotavdrag:
ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Man kan exempelvis få rotavdrag för arbeten som renovering, ommålning, tapetsering och golvläggning. Man kan däremot inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus eller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus de första fem åren.

Rutavdrag:
RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdrag kan även beviljas för barnpassning, omsorgtjänster och enklare trädgårdsarbete. Några exempel på hushållsarbeten som kan beviljas rutavdrag är städarbete, matlagning, snöskottning, gräsklippning samt lämning och hämtning av barn vid skola, fritidsaktivitet eller liknade.

 

Hur går skattereduktionen för husarbeten till?

Företag som säljer husarbete fakturerar köparen halva arbetskostnaden inklusive moms som preliminär skattereduktion. Företaget kan sedan ansöka om resterande del av beloppet hos Skatteverket när kunden har betalat fakturan. I samband med inkomstdeklarationen fattar Skatteverket beslut om slutligt husavdrag. Om allt har gått rätt till är det slutliga avdraget lika stort som det preliminära. I annat fall får kunden ett återkrav på mellanskillnaden från Skatteverket.

 

Fakturering av tjänster med husavdrag

Fakturering av arbetskostnad med rot‑ eller rutavdrag bör lämpligen innehålla följande:

  • Typ av arbete som har utförts
  • Var arbetet har utförts och av vem
  • Total ersättning för arbetetskostnaden inklusive moms före preliminär skattereduktion
  • Belopp inklusive moms som ska betalas av köparen för arbetskostnad, material, utrustning och resor efter preliminär skattereduktion
  • Förfallodatum för betalning
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå